020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Uitwisseling persoonsgegevens en “wraakporno”

Gepubliceerd op 1 december 2014 categorieën 

In de Kamervragen en –antwoorden van vorige week werd onder andere antwoord gegeven op vragen naar aanleiding van het bericht dat de Belastingdienst, AIVD, politie en justitie persoonsgegevens met elkaar delen en de slechte ontvangst van Omroep Zeeland. Tot slot werden nieuwe vragen gesteld over de nieuwe transparantieregels van de Europese Commissie, het doorspelen van leerlingengegevens door scholen, gemeenten die worden uitgebuit door leveranciers van closed-source software en het strafbaar stellen van ‘wraakporno’.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Allereerst stelde lid Gesthuizen (SP) vragen over het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de Belastingdienst, AIVD, politie en justitie. Onder andere werd gevraagd naar de frequentie van deze gegevensuitwisseling en uiteraard vroeg het Kamerlid naar de verhouding tussen veiligheid en privacy. Bovendien wil ze weten of deze uitwisseling automatisch plaatsvindt of pas na voorafgaande toetsing door de autoriteiten.

De reactie van Minister Opstelten hierop is dat de hoeveelheid vorderingen en de daarbij behorende aard van de gevorderde gegevens niet geaggregeerd worden bijgehouden. Wel is bekend dat de Belastingdienst op centraal niveau rond de 5.000 vorderingen van het OM heeft ontvangen in 2013. Wat de afweging en privacy en veiligheid betreft geeft de Minister aan dat een afweging van belangen mede wordt gewaarborgd door het feit dat informatie alleen op basis van een wettelijke grondslag mag worden uitgewisseld. De Minister verwees onder andere naar de Wbp, die bepaalt dat bij gegevensverwerking altijd getoetst dient te worden aan waarborgen als noodzakelijkheid en proportionaliteit. Lees alle vragen en antwoorden hier.

Slechte ontvangst Omroep Zeeland

Staatssecretaris Dekker werd gevraagd te reageren op vragen die gesteld werden over problemen met de ontvangst van Omroep Zeeland via Digitenne. Lid Verhoeven (D66) vroeg met name wat er gedaan zal worden om het probleem om te lossen en welk percentage van de Zeelanders met het probleem te kampen heeft.

Staatssecretaris Dekker gaf aan dat de publieke zenders vallen onder de verantwoordelijkheid van NPO als publieke vergunninghouder. In het verleden is reeds getoetst of de NPO voldoet aan de vergunningsvoorwaarde om overal in Nederland minimaal ‘dakontvangst’ te realiseren. Uit dit onderzoek volgde dat de publieke omroep ook in Zeeland aan deze eis voldeed. Hoewel dit niet betekent dat 100 procent dekking hiermee gegarandeerd is, geldt hetzelfde voor alle andere ethertoepassingen. Gezien het feit dat de ontvangst altijd afhankelijk is van de lokale omstandigheden kon de Staatssecretaris geen antwoord geven op de vraag naar de omvang van het probleem. Deze antwoorden zijn hier te vinden.

Nieuwe vragen

Nieuwe Kamervragen werden bijvoorbeeld door de leden Maij en Bouwmeester (beiden PvdA) gesteld over de nieuwe transparantieregels welke bepalen dat contacten die de Europese Commissie heeft met lobbyisten en andere belangenorganisaties openbaar gemaakt zullen worden. De PvdA’ers vroegen zich onder andere af hoe deze nieuwe regels zich verhouden tot de Nederlandse transparantieregels. De leden Rog (CDA), Voordewind (ChristenUnie) en van Dijk (SP) stelden verder vragen naar aanleiding van het bericht dat scholen privégegevens van leerlingen doorspelen naar uitgevers. Uiteraard werd gevraagd in hoeverre dit te rijmen valt met de privacywetgeving.
Ook stelde het lid Oosenbrug (PvdA) vragen over een bericht, waarin staat dat de Gemeente Arnhem bij wijze van boete gedwongen zou zijn om een driejarige licentie voor Office-software van Microsoft aan te schaffen. Deze boete zou zijn opgelegd, omdat de gemeente in het verleden de software ongelicentieerd heeft gebruikt. Dit zou volgens Oosenbrug leiden tot ‘vendor lock-in’ en daarmee een onwenselijke handelspraktijk.

Rebel (PvdA) stelde ten slotte vragen over het mogelijk strafbaar stellen van ‘wraakporno’; het ongewenst verspreiden van pornografisch materiaal om wraak te nemen op bijvoorbeeld een ex. Allereerst stelt het Kamerlid de vraag of tegen deze verspreiding kan worden opgetreden – op grond van het auteursrecht, het burgerlijk recht, dan wel het strafrecht. Als het op grond van onze wetgeving niet mogelijk om deze ongewenste verspreiding tegen te gaan, hoort het Kamerlid graag hoe de Minister van Veiligheid en Justitie met aanvullende wetgeving wil komen om deze lacunes op te vullen. Daarbij wil het Kamerlid weten of het bij de juridische beoordeling nog relevant is of de beelden rechtmatig, bijvoorbeeld via ‘sexting’ of onrechtmatig zijn verkregen.

Ook de antwoorden op deze nieuwe Kamervragen lees je binnenkort op deze blog!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen