020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Tweedehands voetbalkaartjes en hackbare vliegtuigen

Gepubliceerd op 19 mei 2015 categorieën 

Vorige week beantwoordden verschillende bewindslieden in Den Haag vragen van bezorgde Kamerleden over onder meer de verkoop van kaarten voor voetbalwedstrijden via Marktplaats, het van buitenaf hacken van vliegtuigen en de IS-tweet van een ambtenaar.

Verkoop voetbalkaarten via Marktplaats

Ten eerste heeft Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) antwoord gegeven op vragen van de leden Van Dekken en Marcouch (beiden PvdA) over de handel van voetbalkaartjes via Marktplaats. Door met name de hogere prijzen van de kaarten en veiligheidsrisico’s van uitsupporters in thuisvakken wordt de illegale verkoop van toegangskaarten door de KNVB als een ernstig probleem gezien.

De Minister zegt bekend te zijn met het feit dat zich geweldsincidenten hebben voorgedaan in voetbalstadions waarbij bezoekers betrokken waren die kaartjes buiten de betaald voetbalorganisaties (“bvo’s”) of de KNVB om hadden gekocht. De exacte aard en omvang van de incidenten zijn Minister Schippers echter niet bekend. Bij het signaleren van geweldsincidenten door het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (“CIV”) ligt de nadruk immers op het geweldsincident zelf en in mindere mate op de manier waarop de toegangskaarten zijn verkregen. Ook wat betreft de registratie van fraude met voetbalkaartjes is de omvang niet bekend, nu de registratie ziet op fraude met toegangsbewijzen in het algemeen. De Minister ziet geen reden zelf een actieve rol aan te nemen om de kaartverkoop buiten de daarvoor geëigende kanalen tegen te gaan en schuift de hete aardappel door naar de KNVB. Hoe de voetbalbond de kaartverkoop via Marktplaats moet gaan reguleren blijft echter vooralsnog een raadsel.

Hackbare passagiersvliegtuigen

Verder heeft Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) antwoord gegeven op  de vragen over de toenemende kans dat passagiersvliegtuigen op afstand worden gehackt. Aanleiding van deze vragen was de recente publicatie van een rapport van een adviesorgaan van de VS, de Government Accountability Office (GAO). In dit rapport is een analyse van potentiële kwetsbaarheden in het kader van cybersecurity opgenomen, die betrekking hebben op de toekomstige invulling van het Amerikaanse Next Generation Air Transport system (NextGen). NextGen voorziet bijvoorbeeld in een overgang van de ‘radar-based’ naar een ‘satelite-based’ luchtverkeersdienstverlening.

Op de vraag of de kans op hacken van een passagierstoestel binnen Nederlands luchtruim ook toeneemt, antwoordt de Staatssecretaris dat er op dit moment geen aangetoonde kwetsbaarheid is, maar een op termijn verwachte mogelijkheid gezien de ontwikkelingen binnen de luchtvaart. Het rapport van de GAO roept vooral op tot richtlijnen voor een betere beveiliging van luchtvaartsystemen. De Europese Commissie heeft al aangegeven dat er specifieke eisen op gebied van cybersecurity gesteld worden aan het netwerk en data waarmee de Europese luchtverkeersdienstverleners en netwerkmanager van Eurocontrol werken. Voorts worden in het rapport aanbevelingen gedaan voor het NextGen programma die relevant zijn voor het vergelijkbare Europese SESAR programma (Single European Sky Air Traffic Management Research).

Straffen ambtenaar om IS-tweet

Ten slotte heeft de Minister van Veiligheid en Justitie antwoord gegeven op de vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) over het straffen van een ambtenaar om een IS-tweet. De vragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel in de NRC, waarin werd gemeld dat de justitieambtenaar die in de zomer van 2014 twitterde dat terreurgroep IS een “zionistisch complot” is, een disciplinaire straf in de vorm van een voorwaardelijk strafontslag heeft gekregen, ondanks het advies dat een schriftelijke berisping zou volstaan.

Volgens de Minister is het niet correct en betreurenswaardig dat betrokken ambtenaar het nieuws via de media heeft moeten vernemen. Lid Kuzu insinueert dat er met een dubbele maat wordt gemeten aangezien andere ambtenaren van o.a. de politie zich racistisch hebben geuit op sociale media en geen disciplinaire maatregel opgelegd hebben gekregen. De Minister antwoordt hierop dat bij vermoeden van een integriteitsschending door een ambtenaar onderzoek wordt ingesteld waarbij  alle omstandigheden van het individuele geval dienen te worden meegenomen, zoals de aard van de integriteitsschending, de sector waar de betrokken ambtenaar werkzaam is en de functie/werkplek van de betrokken ambtenaar. Er is dus geen lijn te trekken op basis waarvan ambtenaren op basis van dit soort uitingen al dan niet gesanctioneerd worden.

Met dank aan Nina Lodder

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen