020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Toekomstige verruiming DigiD en naleving van privacyregels in de jeugdzorg

Gepubliceerd op 13 januari 2016 categorieën 

Het kerstreces is voorbij en in de politieke hoofdstad zijn alweer de eerste TMC-gerelateerde Kamervragen van 2016 gesteld en beantwoord: Minister Plasterk heeft vragen beantwoord over het verkrijgen van een DigiD voor niet-Nederlanders en Groenlinks-Kamerlid Voortman vraagt aan de staatssecretaris van Volksgezondheid waarom geen volledig antwoord is gegeven op vragen over de naleving van privacyregels in de jeugdzorg.

 

Toekomstige verruiming van DigiD; binnenkort ook voor niet Nederlandse ingezetenen?

 

De leden Koşer Kaya en Van Weyenberg (beiden D66) wilden antwoord van Minister Plasterk waarom het aanvragen van DigiD door niet-ingezetenen onmogelijk is en of dat juist is. Minister Plasterk bevestigt de huidige beperking. Burgers die in het buitenland woonachtig zijn en DigiD wensen te gebruiken dienen onder meer de Nederlandse nationaliteit te hebben. Met deze beperking wordt gepoogd misbruik van DigiD tegen te gaan.

Volgens de Minister kan het aanvragen van een DigiD óók voor niet-Nederlanders in de toekomst mogelijk worden, aangezien de ministerraad op 11 december 2015 heeft ingestemd met het wetsvoorstel uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS). Met deze verordening moet het voor de gebruiker- in het kader van de e-overheid – mogelijk worden om ook in overige lidstaten gebruik te maken van zijn nationale ‘eID’. Als voorbeeld noemt de Minister de situatie van een in België woonachtige Duitser met een (voormalige) onderneming in Nederland. Het kan voor deze persoon in de nabije toekomst mogelijk worden om een DigiD aan te vragen.

Nieuwe vragen

 

Privacy in de jeugdzorg blijft een punt van aandacht. In een eerdere blog is al stilgestaan bij dit onderwerp. Afgelopen week stelde Groenlinks-Kamerlid Voortman wederom vragen aan de Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het aantal overtredingen van de privacyregels in de jeugdzorg. In het vorige antwoord was de staatsecretaris aan deze vraag voorbijgegaan. Volgende week een nieuwe blog over Kamervragen, met wellicht al een antwoord van de staatssecretaris.  

Met dank aan Bob Van den Heuvel

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen