020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Suwinet en privacyschending door ziekenhuizen

Gepubliceerd op 29 februari 2016 categorieën 

In deze wekelijkse rubriek bespreken we TMC-gerelateerde onderwerpen die aan de orde zijn gekomen in politiek Den Haag. Deze week: antwoorden over Suwinet, privacyschending door ziekenhuizen en nieuwe vragen over het eID en all-in telefoonabonnementen.

Suwinet

Met Suwinet wisselen overheidsorganisaties persoonsgegevens uit in het kader van werk en inkomen. Burgers hoeven de gegevens die binnen de overheid al bekend zijn niet opnieuw te verstrekken en daarom zijn via Suwinet veel gegevens te raadplegen. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) bleek echter dat verschillende gemeenten niet voldoen aan de beveiliging van deze gegevens, waarop Kamervragen volgden. In zijn uitgebreide antwoord noemt Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) de resultaten van het onderzoek zorgelijk. De betreffende gemeenten zullen een brief ontvangen met de opdracht om binnen beperkte tijd de beveiliging van persoonsgegevens op orde te brengen. Indien een gemeente daarin niet slaagt, volgt een aanwijzing. Deze aanwijzing kan eruit bestaan dat gemeenten verplicht worden om een externe deskundige aan te stellen die de beveiliging van Suwinet op orde moet brengen. De kosten van deze externe deskundige komen voor rekening van de gemeente. Als uiterste consequentie kan een gemeente worden afgesloten van Suwinet.

Privacyschending door ziekenhuizen

Minister Van der Steur reageert tevens op eerdere vragen over matige privacybescherming bij ziekenhuizen. Het digitaliseren van privacygevoelige data werd door een aantal ziekenhuizen overgelaten aan externe bedrijven, waarna de dossiers door sociale werkplaatsen en gedetineerden in Belgische gevangenissen verwerkt werden. Daarnaast waren duizenden patiëntendossiers lange tijd op internet toegankelijk. Volgens de Minister is het aan de AP om toe te zien op de naleving van de regels omtrent privacybescherming en deze naleving zo nodig af te dwingen met behulp van sancties. Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderschrijft de standpunten van Minister van der Steur en heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg gevraagd om bij inspectiebezoeken nadrukkelijker te letten op de in het geding zijnde (privacy) wet- en regelgeving. Inmiddels heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg aangegeven actie te gaan ondernemen.

Nieuwe Kamervragen

Het lid De Caluwé (VVD) verzoekt om een overzicht van pilots voor het nieuw in te voeren eID, de vervanger van de DigiD. Daarnaast vraagt het lid Mulder (CDA) naar de gevolgen van het vonnis van de Hoge Raad over all-in abonnementen, waarin werd geoordeeld dat telecomproviders de belkosten en toestelkosten moeten gaan uitsplitsen.

Het antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

 

Met dank aan Bob van den Heuvel

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen