020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Sociale huurwoningen op Airbnb & cyberhygiëne bij de overheid

Gepubliceerd op 11 juli 2016 categorieën 

Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer antwoord gegeven op vragen over de verhuur van sociale huurwoningen op Airbnb, over het ambtelijk gebruik van Gmail en over de digitale inbox van de Belastingdienst. Nieuwe vragen werden gesteld over het illegaal aanbieden van online kansspelen.  

Verhuur sociale huurwoningen via Airbnb

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst beantwoordde vragen van de leden Bashir en Gesthuizen (beiden SP) als reactie op de uitspraak van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan, dat ook sociale huurwoningen in aanmerking moeten komen voor Airbnb. Vanwege de wettelijke taak van de woningcorporaties om mensen met een laag inkomen te voorzien van passende huisvesting profiteren huurders van sociale woningen veelal van een lagere huurprijs dan marktconform. Volgens de minister ligt het dan ook niet in de rede om deze woningen voor toeristische verhuurdoeleinden in te zetten. In vrijwel alle gevallen is onderverhuur in huurovereenkomsten van woningcorporaties verboden, behoudens goedkeuring van de corporatie. Bij de corporaties is er momenteel onvoldoende draagvlak om toeristische verhuur in sociale huurwoningen toe te staan, aldus de minister.

Gebruik van Gmail voor communicatie met ambtenaren

In juli 2014 is namens minister Kamp van Economische Zaken aangifte gedaan van een vermoeden van computervredebreuk en is vastgesteld dat een ongerichte phishing aanval aannemelijk was, waarmee toegang tot het account kon worden verkregen. Kamerlid Verhoeven (D66) stelde vragen aan minister Kamp over het bericht dat de minister doorgaat met het gebruik van Gmail voor communicatie met ambtenaren. De minister verklaart dat het gebruik van een privé e-mailaccount voor zakelijke e-mails niet tegen de regels is, maar hier terughoudend en bewust gebruik van moet worden gemaakt. Inmiddels heeft de minister dergelijk gebruik beëindigd en heeft hij de Auditdienst Rijk (ADR) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de vraag of er staatsgeheimen op zijn privé account aanwezig waren. Het is in het belang van de staatsveiligheid om te zorgen dat ministers geen privé e-mailaccounts gebruiken voor gevoelige of staatsgeheime zaken. Ministers hebben dan ook nadrukkelijk een verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met gangbare normen rond cyberveiligheid, aldus de minister.

Elektronische berichtenbox Belastingdienst

Naar aanleiding van de visiebrief digitale overheid 2017 beantwoordde staatssecretaris Wiebes van Financiën vragen van Kamerlid Omtzigt (CDA). Uit dit beleidsvoornemen volgt dat de Belastingdienst ook voor inkomende berichten een digitaal kanaal beschikbaar moet hebben. De burger die digitale berichten van de Belastingdienst moet accepteren, mag straks ook mails met vragen naar de Belastingdienst sturen en een correct antwoord hierop verwachten, waaraan rechtszekerheid ontleend mag worden. Dit vloeit ook voort uit de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. De Belastingdienst werkt daarom aan beschikbaarheid van geschikte en veilige digitale kanalen voor alle voorkomende zaken die burgers en bedrijven met de Belastingdienst doen. Wel zullen er altijd mogelijkheden blijven om telefonisch of aan de balie contact te hebben met een medewerker, waarbij het uitgangspunt is: “digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen zijn gesteld aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het illegaal aanbieden van online kansspelen.

Het antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

 

Met dank aan Abel Ranzijn

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen