020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Smartphones vs. bumperkleven & ’tirannie’ bij het Octrooibureau

Gepubliceerd op 21 maart 2016 categorieën 

Vorige week werden er in de Tweede Kamer nieuwe vragen gesteld over het verwerken van medische dossiers door gevangenen en werd er antwoord gegeven op vragen over smartphones in het verkeer, het Europees Octrooibureau en verzekeringen tegen internetfraude.

Smartphones gevaarlijker dan bumperkleven

Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat in het verkeer meer ongelukken ontstaan door het gebruik van smartphones dan door bumperkleven. Het kamerlid Belhaj (D66) heeft minister Shultz (Infrastructuur en Milieu) gevraagd hoe zij dit onderzoek beoordeelt. Minister Schultz geeft aan dat het gebruik van smartphones vooral visueel afleidt en daarom een groot risico vormt. Ze wijst dan ook op het financieren van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (“SWOV”) voor deelname aan het Europe Udrive onderzoek. In dit onderzoek wordt (net als in het onderzoek in Amerika) met behulp van camera’s in voertuigen de aanleiding van een ongeval onderzocht. Verder wordt er gevraagd naar de uitspraak van de SWOV dat de resultaten uit Amerika niet één op één toepasbaar op Nederland zijn, aangezien er in Nederland veel meer fietsers zijn. Minister Schultz geeft aan dat de situatie in Amerika zodanig anders is dat de conclusies uit het Amerikaanse onderzoek niet zomaar kunnen worden gebruikt voor Nederland, maar dat zij de resultaten uit het Europese onderzoek wel met het Amerikaanse onderzoek zal vergelijken om te kijken waar ze elkaar aanvullen. 

Tirannie bij het Europees Octrooibureau

De leden Kerstens en Tanamal (beiden PvdA) hebben antwoord gekregen van staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) op hun vragen over het bericht ‘Lidstaten keren zich tegen ‘tirannieke’ topman Europees Octrooibureau’ van de Volkskrant. De staatssecretaris deelt de mening van de leden Kerstens en Tanamal dat het ontslag van de vakbondsleden die zich kritisch hebben uitgelaten over het Octrooibureau een slechte zaak is. Ook is Van Dam het eens met de stelling dat dit een verdere escalatie in de hand heeft gewerkt en dat het van belang is voor de-escalatie dat het ontslag moet worden heroverwogen of ingetrokken. Voorts geeft de staatssecretaris aan dat hij op 4 maart jl. een ‘stevig’ gesprek heeft gevoerd met de president van het Octrooibureau, maar dat het gesprek niet tot nieuwe gezichtspunten heeft geleid.

Verzekering tegen internetfraude

Op de vraag van Kamerlid Krol (50Plus) of er een grote markt voor internetfraude-verzekeringen gaat komen, antwoordt Minister Dijsselbloem (Financiën) dat het toenemende gebruik van internet ook een toenemend risico van fraude op het internet met zich mee brengt. Het staat verzekeraars vrij om verzekeringsproducten tegen internetfraude aan te bieden. De minister wijst wel op de specifieke voorlichting die de fraudehelpdesk en de ACM bieden. Verder vraagt Krol of de minister een ontwikkeling waarneemt dat banken, internetwinkels en andere dienstverleners schade als gevolg van internetfraude in méér gevallen voor rekening van de consument laten komen. De minister neemt zo’n ontwikkeling niet waar en stelt dat banken volgens artikel 7:529 van het Burgerlijk Wetboek verantwoordelijk zijn om aan te tonen dat de consument bij fraudeschade opzettelijk of grof nalatig handelde. Malafide internetwinkels en dienstverleners zullen volgens de minister helaas altijd proberen om de consument financieel  te duperen. Door de overheid wordt er op verschillende manieren gewerkt aan maatregelen om dit tegen te gaan. 

Nieuwe Kamervragen

Kamerlid Leijten (SP) heeft vragen gesteld over het verwerken van patiëntdossiers van ziekenhuizen door gevangenen. Ook werd er gevraagd naar het verdwijnen van een deel van die dossiers. Het lid Voortman (GroenLinks) heeft ook vragen gesteld over patiëntgegevens. Zij wil weten wat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt van de open brief van de Autoriteit Persoonsgegevens waarin wordt gesteld dat intensieve verbetertrajecten nodig zijn om overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens te beëindigen. Ook is Voortman benieuwd of de minister van mening is dat WhatsApp niet gebruikt zou moeten worden in de zorg.

Het antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

 

Met dank aan Jules van Engelen

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen