020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Sloom internet op school en ‘surcharging’ creditcards

Gepubliceerd op 11 mei 2015 categorieën 

Net als vorige week helaas geen antwoorden op eerder gestelde Kamervragen. Wel stroomden een aantal treffende nieuwe Kamervragen op TMC-gebied binnen.

Trage internetverbindingen in het onderwijs

Allereerst stelden de leden Voordewind (ChristenUnie) en Bisschop (SGP) vragen over trage internetverbindingen in het onderwijs aan de Staatssecretaris van OCW en de Minister van Economische Zaken. De Kamerleden wijzen de bewindslieden op de situatie dat veel scholen te maken hebben met beperkte mogelijkheden om internet te gebruiken, hoofdzakelijk vanwege de lage internetsnelheid. Een downloadsnelheid van 8Mbit per seconde is kennelijk te laag om digitale leermiddelen op een basisschool goed te benutten. De leden vragen onder meer of de Staatssecretaris en de Minister zicht hebben op de kosten om deze scholen van snel internet te voorzien en hoe voorkomen kan worden dat schoolbesturen onderwijsbudget moeten aanwenden voor snel internet.

Winst op betalingen met creditcards

Voorts zijn er vragen gesteld door lid De Liefde (VVD) aan de Minister van Economische Zaken over winst maken op betalingen met creditcards, terwijl dit wettelijk verboden is. Een bedrijf mag namelijk niet meer dan de werkelijke kosten voor het gebruik van een betaalmiddel (surcharging) aan de klant in rekening brengen. De Liefde vraagt onder meer of de consument wordt benadeeld door het onwettig handelen van bedrijven alsmede de terughoudende opstelling van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), nu de ACM zegt niet te geloven in het afschrikkende effect van boetes die worden opgelegd bij overtreding van surcharging. Vreemd, nu deze kosten voor consumenten toch (ongerechtvaardigd) hoog kunnen oplopen.

“Klokkenluider Edward Snowden spreekt ‘absolute bullshit’”

Tot slot zijn er vragen gesteld door het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitspraken van het hoofd van de AIVD over Edward Snowden. Aanleiding van de uitspraken was de uiting van Snowden dat de AIVD een schoothond van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA zou zijn. Rob Bertholee, hoofd van de AIVD, noemde Snowden’s uiting ‘absolute bullshit’. Het Kamerlid krijgt graag de nodige duidelijkheid over de kwestie en wil bijvoorbeeld weten of de AIVD in het verleden de NSA heeft geholpen en waarom de AIVD Snowden probeert te isoleren en stigmatiseren. Bovendien wil Van Raak weten waarom de Nederlandse regering Snowden geen politiek asiel wil verlenen om hem in ons land zijn verhaal te laten doen.

Bedrijven verhullen schending van privacy

Verder stelde het lid Gesthuizen (SP) vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie over bedrijven die schending van de privacy willen verhullen. De vragen worden gesteld nadat het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in haar jaarverslag constateerde dat bedrijven regelmatig via de rechter proberen om publicaties onder de pet te houden. Lid Gesthuizen vraagt of de Minister voorstander is van een wettelijke publicatieplicht, waardoor het CBP verplicht is om onderzoeken te publiceren alsook bewustzijn te creëren bij de bevolking over privacy schendingen, en op welke manier voorkomen kan worden dat organisaties publicaties geheim proberen te houden. Overigens kwamen deze vragen ook vorige week al aan de orde, toen waren het Van Wijngaarden (VVD) en Oosenbrug (PvdA) die vergelijkbare vragen stelden. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid gezamenlijk behandeld worden.

Leuke vragen over interessante onderwerpen, wordt vervolgd!

Met dank aan Nina Lodder

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen