020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Rommelige zorgdossiers & persoonsgegevens per post

Gepubliceerd op 31 mei 2016 categorieën 

Afgelopen week werd er in de Tweede Kamer antwoord gegeven op vragen over het bericht dat zorgdossiers een rommeltje zijn, over het verzenden van persoonsgegevens in combinatie met BSN nummers per post, over fraude met NS-abonnementen en over de diefstal van data van Zwitserse speciale eenheden.

Consumentenbord: zorgdossiers zijn rommeltje

Minister Schippers beantwoordde vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) over het bericht “Steekproef Consumentenbord: zorgdossiers zijn rommeltje”. Gevraagd werd wat toezichthoudende instanties over het onderzoek te zeggen hadden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aan de minister laten weten dat goede dossiervorming een belangrijke voorwaarde is voor goede zorg, maar dat zij op grond van de beperkte steekproef van de Consumentenbond geen conclusies kan trekken over de huidige situatie. Ook werd de minister gevraagd wat zij vond van het feit dat 20 van de 40 mystery patiënten onjuiste en incomplete dossiers of informatie van anderen ontvingen. Hierop antwoordde de minister dat dit een belangrijk signaal uit het veld is en dat zij de kwaliteit van dossiervorming aan de orde zal stellen bij gesprekken met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra. Tot slot werd gevraagd naar de mogelijkheid tot herstel van fouten in het dossier van de patiënt. Hierop antwoordde de minister dat patiënten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens een verzoek mogen indienen tot correctie van gegevens in het dossier.

Brieven overheidsorganisaties bevatten persoonsgegevens

Minister Plasterk beantwoordde vragen van het lid Oosenbrug (PvdA) over brieven afkomstig van overheidsorganisaties waarin naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) en het Burgerservicenummer (BSN) worden vermeld. De minister lichtte onder meer toe dat voor beide soorten persoonsgegevens geen wettelijke beperkingen bestaan die het gezamenlijk gebruik hiervan in correspondentie van of met de overheid verbieden. Gewezen werd op de mogelijke risico’s indien dergelijke post in verkeerde handen zou vallen. Volgens de minister biedt de Postwet waarborgen voor een betrouwbare verzending en bezorging en ligt de naleving hiervan bij het postbedrijf.

Fraude met NS-abonnementen

Staatssecretaris Dijksma beantwoordde vragen van lid Belhaj (D66) over fraude met NS-abonnementen. Aan de minister werd gevraagd hoe het mogelijk was dat zo eenvoudig fraude gepleegd kon worden met NS-abonnementen en waarom deze abonnementen niet direct werden stopgezet zodra duidelijk werd dat niet kon worden afgeschreven. De minister antwoordde hierop dat de NS ondertussen maatregelen heeft genomen ter voorkoming van deze vorm van fraude en dat abonnementen bij fraude of betalingsachterstanden tegenwoordig worden geblokkeerd.

Data diefstal bij Zwitserse speciale eenheden

Minister Hennis-Plasschaert beantwoordde vragen van de leden Vuijk en Teeven (beiden VVD) over de gestolen data van Zwitserse speciale eenheden. Zo werd er gevraagd naar het risico van dergelijke aanvallen op de Nederlandse krijgsmacht en of deze hiertegen afdoende beschermd is. De minister stelt dat de dreiging van dergelijke aanvallen aanzienlijk is en dat dergelijke aanvallen dagelijks worden afgeslagen. Defensie ontwikkelt doorlopend nieuwe beveiligingsmethode om nieuwe dreigingen te kunnen onderkennen en af te slaan. Op de vraag of er ooit gevoelige informatie gestolen is antwoordt de minister dat er vooralsnog geen gevoelige informatie is buitgemaakt bij cyberaanvallen.

 

Nieuwe vragen werden gesteld over het programma FinPro dat door middel van big data onzichtbare criminaliteit blootlegt en over de langdurige en omvangrijke landelijke storing in de systemen van de rechtspraak.

Het antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

 

Met dank aan Merlijn van Lindenberg

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen