020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – ROM-gegevens & slimme deals van farmaceuten

Gepubliceerd op 23 oktober 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over de noodzaak van een onderzoek naar de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen & over de slimme deals van (Amerikaanse) farmaceuten. Er zijn deze week geen nieuwe vragen gesteld.

 

Antwoord op Kamervragen

Minister Schippers (VWS) gaf antwoord op vragen van Kamerleden Kooiman (SP) en Diertens (D66) over de dwang bij patiënten om ROM-lijsten in te vullen. ROM-gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsbewaking. De Stichting Benchmark GGZ (SBG) vraagt de gegevens op om zorgverzekeraars een beeld te geven van de effectiviteit van de behandelingen.  Eerder dit jaar gaf de minister aan dat het verkrijgen van expliciete toestemming van de patiënt een vereiste is voor het aanleveren van ROM-gegevens. Gevraagd werd naar de ontwikkelingen met betrekking tot het verstrekken van ROM-gegevens aan de SBG. Schippers gaf aan dat 175 zorginstellingen zijn gestopt met de aanlevering van ROM-gegevens. Verder gaf de minister aan dat de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming en het geven van informatie bij de (zorg)professional ligt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt de status van de gegevens. Met name onderzoekt de AP of ROM-gegevens als een persoonsgegeven kunnen worden beschouwd. Kooiman en Diertens stelden ook vragen met betrekking tot software die door de SBG gebruikt wordt om gegevens uit elektronische medische dossiers te halen. Minister Schippers stelde zich op het standpunt dat partijen een (wettelijke) grondslag nodig hebben voor de verwerking en de verstrekking van de gegevens.

 

Verder gaf minister Schippers (VWS) antwoord op vragen van Nijboer (PvdA) over de slimme deals van een Amerikaanse farmaceut die de winsten op medicijnen probeert te vergroten. Gevraagd werd naar de specifieke strategie van het farmaceutisch bedrijf Allergan. De farmaceut heeft diverse patenten, die betrekking hebben op het product Restasis, verkocht aan een indianenstam. De stam heeft vervolgens een licentieovereenkomst gesloten met Allergan voor het alleenrecht van de productie van Restasis voor de duur van de patenten. Allergan heeft voor deze patentconstructie gekozen, omdat deze praktijk het voor andere fabrikanten moeilijker zal maken om een patent aan te vechten. Indianenstammen genieten namelijk bijzondere immuniteit in de VS, waardoor een octrooi niet door de “Patent Trial Appeal Board” vernietigd zou kunnen worden. Schippers gaf aan dat deze casus opnieuw de aandacht heeft gevestigd op het gedrag van farmaceutische industrie, maar dat het verder geen gevolgen zal hebben voor de Europese situatie. In Europa kan de nietigheid van een octrooi worden gevorderd in een beroepsprocedure bij het Europees Octrooibureau of de nationale rechter. Indianenstammen genieten in Europa geen immuniteit.

 

Nieuwe vragen

Deze week zijn geen nieuwe vragen gesteld.

 

Met dank aan Davide Ballestrero

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen