020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Reclamedeuntjes en lekken persoonsgegevens door UWV

Gepubliceerd op 18 januari 2016 categorieën 

Afgelopen week kreeg de Tweede Kamer onder meer antwoord op vragen over de economische positie van de makers van reclamedeuntjes en de nieuwe Poolse mediawet. Ook zorgde het UWV – wederom – voor privacy-gerelateerde vragen.  

 

Reclamedeuntjes

 

Jaarlijks worden vele miljoenen euro’s omgezet in de branche van de reclamedeuntjes. Slechts een klein gedeelte daarvan bereikt de componisten, want deze worden veelal gedwongen hun auteursrechten over te dragen, zo meldde De Volkskrant. Kamerleden van de PvdA en de SP vroegen om opheldering. Volgens de betrokken Minister wordt een eventueel zwakke onderhandelingspositie van de maker al aangepakt met de Wet auteurscontractenrecht. Bij oneerlijke concurrentie kan bovendien een klacht worden ingediend bij de Europese Commissie en/of de ACM. Ook kan – volgens de Minister – de collectieve belangenorganisatie Buma/Stemra bijstaan bij de belangenbehartiging. Buma/Stemra heeft in september 2015 al aangegeven dergelijke praktijken niet te zullen toestaan, maar voelt zich niet de aangewezen partij om bijstand te bieden. Onduidelijk is of Buma/Stemra na beantwoording van deze Kamervragen vast blijft houden aan deze uitspraak.

 

Poolse mediawet

In Polen is commotie ontstaan over de inwerkingtreding van een omstreden Poolse mediawet, waardoor de overheid meer inspraak krijgt in het beleid bij de Poolse publieke omroepen. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) laat – mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – de Kamer weten dat het kabinet onafhankelijke media als een essentieel onderdeel van democratie en rechtsstaat ziet en in nauw contact is met alle betrokken partijen.

      

Lekken persoonsgegevens door UWV

Door een softwarefout op de site van het UWV werden vorige maand gegevens van een ander weergegeven na het inloggen. Onder meer de personalia, contactgegevens en in sommige gevallen zelfs het beroep van burgers werd weergegeven. Volgens Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zijn er direct maatregelen genomen waardoor er geen persoonsgegevens op straat zijn beland. De betrokken klanten zijn bovendien telefonisch geïnformeerd. Volgens de Minister houdt het UWV rekening met de richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegevens (nu Autoriteit Persoonsgegevens) door alle voorschriften in acht te nemen, waardoor het lek een losstaand incident was en geen sprake is van een fundamenteel probleem.

 

Wetsvoorstel computercriminaliteit III

Het ministerie van Veiligheid en Justitie had eind november 2015 een persbericht verstuurd waar – in het kader van antiterrorismewetgeving – het wetsvoorstel computercriminaliteit III was opgenomen. Consultatie over dit wetsvoorstel is echter al twee jaar afgerond. Toch was het wetsvoorstel nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Reden voor de leden Verhoeven en Swinkels (D66) om te vragen wanneer het wetsvoorstel wél aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Voordat Minister Van der Steur had gereageerd was het al zo ver: het wetsvoorstel is op 28 december 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.

 

Nieuwe vragen

Vorige week werden ook weer volop nieuwe vragen gesteld. Zo willen SP-kamerleden van de Minister van VWS weten of de Autoriteit Persoonsgegevens gaat handhaven ten aanzien van ID-scanners bij de aankoop/verkoop van tabak. Het gebruik van ID-scanners voor de leeftijdscontrole kan volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in strijd zijn met de Wbp. Voorts bestaan bij de leden Van Oosten en Van der Burg (VVD) vragen over de strafbaarheid van sexting, het uitwisselen van pikante foto’s tussen minderjarige jongens/meisjes. Ook worden door de leden Bontes en Van Klaveren kritische vragen gesteld over de Franse dreiging om content van een Nederlandse website te censureren. Ten slotte wil Verhoeven van de minister van V&J weten waarom het Nederlands Forensisch Instituut de versleuteling van telefoons kan kraken en welke software het NFI daarvoor gebruikt. Volgende week meer!

 

Met dank aan Bob van den Heuvel

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen