020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Promotie van het Koningslied en Privacy for Cash

Gepubliceerd op 19 oktober 2015 categorieën 

De enige vragen die vorige week in de Tweede Kamer zijn beantwoord, zagen op de promotie van het Koningslied. De nieuwe vragen gingen over het plan van Achmea om premieverlaging te geven in ruil voor privédata. Gezien de ingezette trend van bedrijven op dit gebied, besteden we vandaag wat meer aandacht aan deze vragen.

Het Koningslied

Allereerst gaf Staatssecretaris Dekker (OCW) vorige week antwoord op de vragen van het lid Verhoeven. De D66’er wilde het een en ander weten over de vergoeding die aan Radio 2 en De Wereld Draait Door (beiden publieke omroep) is betaald voor promotie van het Koningslied.

Dekker is kort en krachtig in zijn beantwoording: volgens hem zijn de oproepen niet betaald om het lied onder de aandacht te brengen. Wel heeft de NPO bijna twee miljoen euro ontvangen van de Stichting Nationaal Comité Inhuldiging voor alle evenementen rond de inhuldiging. Verhoeven vraagt zich af of dit ten koste gaat van de journalistieke onafhankelijkheid. De staatssecretaris antwoordde hierop dat het niet verboden is een bijdragen van derden te ontvangen voor de productie van media-aanbod. De keuze van de publieke omroep om een productie te maken en uit te zenden moet echter altijd ingegeven zijn door de onafhankelijke uitvoering van de publieke taakopdracht en vanuit eigen redactionele overwegingen. In de overeenkomst tussen het Nationaal Comité Inhuldiging en de NPO zijn deze elementen volgens Dekker expliciet benoemd en vastgelegd.

Het Koningslied is als initiatief van het Nationaal Comité een nationaal huldeblijk aan de nieuwe Koning en Koningin en in geen enkel geval bedoeld als commercieel product. Eventuele opbrengsten gaan allemaal naar het Oranje Fonds. Gezien het positieve oordeel van het Commissariaat voor de Media  lijkt de Staatssecretaris nader onderzoek dan ook overbodig.

Overige vragen en antwoorden zijn hier te lezen.

Nieuwe Vragen

Ook deze week kwamen er weer vragen binnen over het aanbieden van premiekortingen in ruil voor privédata door verzekeraar Achmea. Deze keer werden er vragen gesteld door de leden Grashoff en Voortman (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Financiën, van VWS en van Veiligheid en Justitie. Twee weken geleden werden over dit onderwerp ook al vragen over gesteld. Vorige week was het bericht ‘’Ideetje van Achmea: als klant privédata auto en slimme thermostaat deelt, krijgt-ie lagere verzekeringspremie’’ de aanleiding voor Kamervragen.

De strekking van het nieuws is dat klanten van Achmea die meetkastjes installeren in hun huis of auto en vervolgens de gegevens delen met Achmea, korting op hun premie kunnen krijgen. Onder de noemer ‘veiligheid’ hengelt Achmea informatie over het rijgedrag van haar klanten binnen. Rijd je niet te hard, en dus voorzichtiger, dan krijg je een premieverlaging. In de slimme thermostaat voor in huis zitten onder andere rookmelders en koolmonoxide-alarmen. Zo moeten huizen veiliger worden waardoor de verzekeringspremie omlaag kan.

Korting geven in ruil voor persoonsgegevens is in principe toegestaan. Achmea moet de klant dan wel duidelijk informeren over wat er met z’n gegevens gebeurt en de klant dient expliciet toestemming te geven. Maar weet de klant wel hoeveel zijn gegevens eigenlijk waard zijn en welke risico’s er aan vast zitten?

Consumenten hebben weinig invloed op hoe grote bedrijven als Achmea zich gedragen. Werkgroep 29 waarschuwt ervoor dat door het gebruik van big data analyses de disbalans tussen grote bedrijven en consumenten alleen maar groter kan worden. Ondanks dat het gebruik van de slimme tools op korte termijn voordeel op voor de klant op kan leveren, zien klanten de negatieve gevolgen in de toekomst niet goed voor zich. Door meer privédata vrij te geven stellen de klanten zich kwetsbaar op, wat gevolgen kan hebben in de mogelijke keuzes voor typen verzekeringen. De OECD heeft hier aandacht aan besteed en concludeert dat een groter bewustzijn bij consumenten er voor zorgt dat zij meer kunnen eisen en verwachten ten aanzien van het verwerken van hun gegevens door bedrijven.

De vraag is of de gemiddelde consument in een dergelijke situatie voor zijn privacy zal kiezen. Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, meldt in een bericht van de NOS niet blij te zijn met het nieuwe idee van Achmea. Hij raadt consumenten af om op zulke aanbiedingen in te gaan; privacy is een grondrecht en hij vraagt zich af of je dit moet verkwanselen voor een goedkopere verzekering. “Het eind van het liedje zou kunnen zijn dat privacy alleen nog maar voor mensen met een hoog inkomen is,” aldus Kohnstamm.

 Met dank aan Vera Brouwer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen