020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Privacy op internet & onder druk verkrijgen van bijzondere persoonsgegeven

Gepubliceerd op 11 september 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijke TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over de schending van privacy van burgers op internet, de gevaren van bitcoins & het onder druk zetten van patiënten om bijzondere persoonsgegevens af te staan. Er zijn nieuwe vragen gesteld over de slimme reclameborden op Amsterdam centraal en over de behandeling van het beheer van gevoelige gegevens van leerlingen.

 

Antwoord op Kamervragen

Minister Blok (V&J) gaf antwoord op vragen van Koopmans en Tellegen (VVD) over de schendingen van de horizontale privacy van burgers door het delen van seksueel getinte filmpjes op internet. Gevraagd werd naar de aanpak van de schendingen van privacy tussen burgers onderling. De minister gaf aan dat het van belang is dat burgers zich bewust zijn van de risico’s van het delen van seksueel getinte beelden op internet en gaf verder aan hoe slachtoffers zich kunnen verweren als beelden worden verspreid. Bovendien is het wetsvoorstel computercriminaliteit II aanhangig bij de Eerste Kamer, waarin nieuwe strafbaarstellingen worden geïntroduceerd om niet openbare gegevens van personen bekend te maken. Verder werd aan minister Blok gevraagd of websites zoals Dumpert.nl efficiënt en effectief omgaan bij het inwilligen van verzoeken van personen om bepaald materiaal te verwijderen. De minister wees in dit kader op ‘meldknoppen’ die door Dumpert.nl en soortgelijke websites worden gehanteerd en op de ontwikkelde gedragscodes met betrekking tot de ‘Notice and Take down’ procedure.

 

Verder gaf minister Dijsselbloem antwoord op vragen van Leijten en Hijink (SP) over de kenmerken van bitcoins en de gevaren die aan het gebruik van de virtuele valuta kleven.

 

Minister Schippers (VWS) gaf antwoord op vragen van leden Diertens en Verhoeven (D66) over patiënten die onder druk worden gezet om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg. Aan de minister werd de vraag gesteld of aan de patiënten vrijstaat om ROM-lijsten in te vullen, aangezien het gaat om bijzondere persoonsgegevens, ondanks pseudonimisering. De minister legt uit dat patiënten altijd de keuze moeten krijgen om al dan niet mee te werken aan het invullen van ROM-lijsten. Verder gaf de minister aan dat het opleggen van een boete aan patiënten voor het niet invullen van de ROM-lijsten niet acceptabel is.

 

Nieuwe vragen

Hijink en Lacin (SP) stelden vragen aan de staatssecretarissen (V&J en I&M) en de minister van Financiën naar aanleiding van het bericht dat reclameboorden op Amsterdam centraal station bijhouden wanneer en hoelang mensen naar reclame kijken. Verder werden aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties vragen gesteld over het beheer van gevoelige gegevens van kwetsbare leerlingen.

 

Met dank aan Davide Ballestrero

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Mike Landerbarthold

publicaties

Gerelateerde artikelen