020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Privacy in het onderwijs & niet-verdachte personen op de foto

Gepubliceerd op 19 september 2016 categorieën 

Afgelopen week was het rustig in de Tweede Kamer op het gebied van TMC. Antwoord werd gegeven op vragen over privacy in het onderwijs en nieuwe vragen werden gesteld over het opslaan van foto’s  van niet-verdachte personen door de politie.

 

Privacy in het onderwijs

Vorige week gaf Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) antwoord op de vragen van de leden Van Meenen (D66) en Bruins (ChristenUnie) over zorgen om privacy in het onderwijs.

 

De Kamerleden gaven aan zich zorgen te maken over het onzorgvuldig omgaan met gevoelige informatie over leerlingen en hebben gevraagd welke acties worden ondernomen om privacy van leerlingen beter te waarborgen. Staatssecretaris Dekker geeft aan dat hij de signalen herkent en dat door middel van voorlichting en advisering ondersteuning wordt geboden aan scholen om het privacy bewustzijn te vergroten.

 

Zo worden met name op het gebied van digitale onderwijsmiddelen nieuwe privacy-afspraken gemaakt met aanbieders van deze materialen. Ook worden ouders bij het proces betrokken en hebben zij het recht geïnformeerd te worden over de wijze waarop de gegevens van hun kinderen worden verwerkt. Ouders en leerlingen hebben daarnaast een recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

 

Nieuwe vragen

De leden Verhoeven en Swinkels (beiden D66) hebben aan de Minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het bericht dat de politie foto’s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen in Apeldoorn.

 

De politie in Apeldoorn past een werkwijze toe waarbij van zowel verdachte als niet-verdachte personen foto’s van identiteitsbewijzen en de personen zelf worden gemaakt. De foto’s van niet-verdachte personen worden bewaard voor het geval later op de avond zich nog een incident kan voordoen. De Kamerleden willen weten op grond van welke wettelijke bevoegdheid de politie foto’s van niet-verdachte personen mag bewaren en voor welke termijn de foto’s worden bewaard.

 

Verder hebben de Kamerleden gevraagd naar de risico’s van de werkwijze nu de politie de foto’s op een later moment handmatig moet verwijderen en de kans daarbij groot is dat vergeten wordt de foto’s daadwerkelijk te verwijderen. In dit licht kwam de Nationale Ombudsman in een rapport al tot de conclusie dat de foto’s niet handmatig, maar automatisch verwijderd zouden moeten worden.

 

 

Antwoorden op deze en nieuwe Kamervragen zijn binnenkort weer op onze blog te lezen!

 

 

Met dank aan Dafne de Boer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen