020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Privacy in de zorg en op school

Gepubliceerd op 17 december 2014 categorieën 

In verband met een storing op de website van de Tweede Kamer, verschijnt deze rubriek iets later dan gewoonlijk. Enfin: in de Kamervragen en –antwoorden van vorige week werd onder andere antwoord gegeven op vragen over het zonder toestemming delen van patiëntgegevens en het bericht dat scholen privégegevens van leerlingen naar uitgevers doorspelen. Daarnaast kwamen er antwoorden over de mogelijke misleiding van online shoppers door nepkortingen. Nieuwe Kamervragen gingen over de verkoop van de eredivisiesamenvattingen en de omstreden bewaarplicht.

Doorspelen patiëntgegevens

Enkele weken geleden kondigen wij al aan dat het lid Klever (PVV) vragen had gesteld naar aanleiding van het onderzoek van het CBP waaruit bleek dat patiëntgegevens zonder toestemming werden uitgewisseld tussen zorgverleners. Het Lid vroeg naar aanleiding van dit bericht onder andere of er verder onderzoek werd ingesteld en of de betrokken patiënten op de hoogte zijn gesteld.

Minister Schippers gaf aan zelf niet van plan te zijn om nader onderzoek te verrichten naar de uitwisseling van patiëntgegevens tussen de zorgverleners. Ze gaf aan dat het de taak is van het CBP om toezicht te houden op dit soort praktijken. Wat de betrokken patiënten betreft heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie in acht gevallen toestemming gekregen voor de uitwisseling van de gegevens. Nadat het CBP vast had gesteld dat de rechtsgeldigheid van deze toestemming onvoldoende was aangetoond, is opnieuw contact opgenomen met de patiënten om de toestemming te bevestigen. Ten slotte antwoordde de Minister dat mogelijke overtreders in zulke gevallen op grond van zowel het privaatrecht als het bestuurs- en strafrecht kunnen worden aangesproken. Zo kunnen de betrokken personen hun recht halen, maar kan het CBP ook bestuursdwang toepassen of een last onder dwangsom aan de overtreder opleggen. Lees deze vragen en antwoorden hier.

Doorspelen gegevens leerlingen

Even geleden behandelden wij al de nieuwe vragen van de leden Rog (CDA), Voordewind (ChristenUnie) en van Dijk (SP) over het bericht dat scholen privégegevens van leerlingen doorspelen naar uitgevers. Zij vroegen onder andere of deze gegevens worden geanonimiseerd of gewoon zijn te herleiden tot de afzonderlijke leerlingen. Uiteraard willen de Kamerleden weten of zulke praktijken in de haak zijn en of er maatregelen worden getroffen om dit doorspelen van persoonsgegevens tegen te gaan.

Staatssecretaris Dekker antwoordde hierop dat het inderdaad waar is dat scholen die gebruik maken van digitaal lesmateriaal gegevens van leerlingen regelmatig delen met de uitgevers. Deze gegevens zijn in beginsel niet geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Daarbij gaf de Staatsecretaris wel aan zelf te streven naar het verder verbeteren van privacy. Zo is het de bedoeling dat de uitgeverij wel gepersonaliseerde leermiddelen kan blijven bieden, maar enkel op basis van een gebruikersprofiel. Het is dan aan de school om het gebruikersprofiel aan de juiste persoon te koppelen, welke informatie de uitgever dus niet heeft. Tot slot stelde Staatssecretaris Dekker dat de huidige manier van handelen niet in strijd is met de privacywetgeving, omdat de scholen een wettelijke grondslag hebben om persoonsgegevens te laten verwerken indien dit noodzakelijk is voor het onderwijsproces en het functioneren van de leermiddelen. Andere maatregelen dan het gebruik van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens achtte hij dan ook niet nodig. Deze vragen en antwoorden zijn hier te vinden.

Nepkortingen

Enkele weken geleden vroeg Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) zich af of consumenten die online winkelen werden misleid door nepkortingen van winkeliers. Minister Kamp stelt hierover dat consumenten nooit misleid mogen worden en zij volledig moeten worden geïnformeerd over bijvoorbeeld de prijs van een product. In dit geval is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) volgens Kamp verantwoordelijk voor het eventueel bestraffen van die soort praktijken. Verder geeft de Minister een pluim aan de Consumentenbond, dat handelaren scherp houdt door dit soort praktijken in de gaten te houden en aan te kaarten.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen werden door de leden Verhoeven, Schouw (beiden D66), Van Tongeren (GroenLinks) en Gesthuizen (SP) gesteld over de (on)wettigheid van de bewaarplicht van telecomgegevens van burgers. De leden vroegen hierbij in hoeverre deze bewaarplicht in strijd is met verschillende fundamentele vrijheden, zoals onder andere neergelegd in het EVRM. Deze vragen vind je hier.

Voorts kwamen er vragen van het lid Elias (VVD) naar aanleiding van het bericht dat het Commissariaat voor de Media momenteel onderzoekt of FOX niet te vergaand wordt bevoordeeld door het bod op de eredivisiesamenvattingen. Elias vroeg  waarom de NOS nu zelf details over de overeenkomst – voorheen strikt vertrouwelijk – naar buiten heeft gebracht en wanneer de uitkomsten van het lopende onderzoek verwacht kunnen worden. Klik hier voor de volledige vragen.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen