020 530 0160

Ondertussen in Den Haag: privacy in de Jeugdwet

Gepubliceerd op 29 april 2015 categorieën , ,

In deze editie zal het opnieuw gaan over de Kamervragen van afgelopen week op TMC-vlak. De volgende onderwerpen komen voorbij: een lacune in de Jeugdwet, privacy en de Jeugdwet, de achterblijvende digitalisering in Nederland en het gebruik van online colleges in het reguliere onderwijs.

 

Een lacune in de Jeugdwet?

Het lid Kooiman heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van een brief van het CBP aan de regering met de stelling dat de doorbreking van de geheimhoudingsplicht in de Jeugdwet niet goed geregeld is. Gevraagd is, onder meer, of de privacy van jeugdige cliënten op dit moment voldoende is geborgd.

 

De staatssecretaris legt uit dat de geheimhoudingsplicht wordt doorbroken op grond van de Jeugdwet wanneer dit noodzakelijk is ten behoeve van de toegang van de jeugdige en zijn ouders tot hulp. Staatssecretaris Dijkhof laat blijken niet van mening te zijn dat er sprake is van een lacune door te verwijzen naar de artikelen waarin volgens hem expliciet de mogelijkheid wordt gegeven aan jeugdhulpaanbieders om gegevens te verstrekken. Desalniettemin is er een wetsvoorstel ingediend om de grondslag voor de verstrekking verder uit te werken.

Tot slot geeft de staatssecretaris aan dat de bestaande wetgeving voldoende kaders geeft voor adequate bescherming van privacy van alle jeugdigen. Het is aan de gemeenten om hier zorgvuldig mee om te gaan, door middel van bijvoorbeeld informatiebeveiligingsstandaarden. 

 

Achterblijvende digitalisering Nederland

Oosenburg heeft gevraagd om reactie op het onderzoek van de Harvard Business Review waaruit blijkt dat Nederland de snelst achteruitgaande digitalisering zou hebben in vergelijking met 50 andere landen. De minister wordt tevens gevraagd of hij van plan is beleid bij te stellen en of de digitale stagnatie gerelateerd zou kunnen zijn aan de uitrol van glasvezelkabel.

 

Minister Kamp kan de bruikbaarheid van de index niet beoordelen, maar geeft aan dat de auteurs geen nieuwe data hebben gebruikt en dat de conclusies van deze index afwijken van de conclusies van andere ranglijsten. Nederland lijkt slecht te scoren op de hoeveelheid risicokapitaal en de aanwezigheid van private equity. Deze positie heeft deels te maken met de kleine thuismarkt en het grote aandeel van bancaire financiering van het bedrijfsleven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de afwezigheid van risicokapitaal een sterke verslechtering van de Nederlandse positie in de digitaliserende economie. De minister verwijst naar een aantal initiatieven welke gericht zijn op het verbeteren van de absorptie van nieuwe technologie op verschillende terreinen. Bovendien beschikt Nederland over een goede breedbandinfrastructuur en kan worden aangemerkt als een voorloper op terreinen als digitaal bankieren en contactloos betalen.

 

Mooc: online toponderwijs

Duisenberg heeft Minister Bussemaker gevraagd om haar mening over het gebruik van massive online open courses (mooc’s) in het reguliere onderwijs, zodat onderwijsinstellingen lessen kunnen aanbieden van de beste docenten van de beste universiteiten.

 

De minister acht de potentie van mooc’s groot en zegt de onderwijsinstellingen te stimuleren om hier actief mee te experimenteren.  Als de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd is, bestaat de mogelijkheid om  online onderwijs onderdeel te maken van het curriculum. Bussemaker uit de ambitie om Nederland in Europa leidend te maken op het gebied van online onderwijs. Zo wordt op dit moment aan instellingen de mogelijkheid geboden om zich aan te melden voor een stimuleringsregeling.

 

Nieuwe vragen

Kamerlid Voortman heeft Kamervragen gesteld over de verzameling van persoonsgegevens in het kader van de operatie Amberlight 2015, Verhoeven heeft Kamervragen gesteld over het bericht dat de politie hostingproviders gaat aanspreken op cybercrime, De Roon en Bosma hebben vragen gesteld over de toegenomen cyberdreiging vanuit Iran en Oosenbrug stelde vragen over het bericht dat open data nog amper gebruikt wordt door de overheid.

 

Tot zo ver de vragen van afgelopen week. De antwoorden op deze en andere vragen zullen te lezen zijn in deze rubriek.

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

publicaties

Gerelateerde artikelen