020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Privacy als ruilmiddel

Gepubliceerd op 19 november 2015 categorieën 

Vorige week werden er geen nieuwe vragen op TMC-gebied gesteld, maar er staat uiteraard nog het één en ander open. Zo werden vorige week de vragen beantwoord over de premiekorting die Achmea in ruil voor persoonsgegevens biedt.

Zoals we al eerder schreven is er in Den Haag nogal wat reuring ontstaan door het voornemen van Achmea om klanten kortingen te bieden als zij bereid zijn hun privédata met de verzekeraar te delen. De leden Grashoff , Voortman (beide GroenLinks), Dijkstra en Verhoeven (beiden D66), vroegen de Ministers van der Steur (Veiligheid en Justitie) en Dijsselbloem  (Financiën) om hun licht over deze kwestie te laten schijnen. Beide Ministers gaven deze week antwoord.

Ondanks dat het Achmea-beleid pas vorige maand het nieuws bereikte,  is de handelswijze waarbij persoonlijke gegevens  door verzekeraars worden gebruikt om de hoogte van premies te bepalen volgens de Ministers bepaald geen nieuw fenomeen. “Verzekeraars hebben informatie nodig om een inschatting te maken van het risico dat zij verzekeren. Het is niet ongebruikelijk dat verzekeraars daarbij gebruik maken van persoonlijke gedragsgegevens. Zo wordt bijvoorbeeld al jaren gevraagd naar rookgedrag bij diverse verzekeringen.”    

Of een dergelijk beleid van Achmea wenselijk is, willen de bewindslieden niet beoordelen.  Volgens van der Steur is dit een vraag die door de markt bepaald moet worden : “Het ligt niet op mijn weg om een oordeel te geven over de manier waarop verzekeraars hun klanten tegemoet treden. Zolang verzekeraars zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) houden, is er geen reden daartegen op te treden”.

Dijsselbloem  voegt hieraan toe dat de Wbp volgens hem voldoende in staat is om de verzekerden te behoeden voor eventuele privacy schendingen. “Voorwaarden uit de Wbp zijn onder andere dat persoonsgegevens voor een bepaald vastgesteld doel moeten worden verzameld en dat degene van wie de persoonsgegevens zijn, daarover moet worden geïnformeerd. Ook mogen persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan bewaard worden en is adequate beveiliging verplicht. Verder is een wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking vereist.”

Hoewel Achmea aangaf dat het niet hun intentie is om de gegevens met derden te delen, wijzen de D66 Kamerleden Dijkstra en Verhoeven op het feit dat Google deze belofte ook maakte en inmiddels gegevens aan derden wil doorverkopen. In reactie hierop proberen de Ministers de angst van de Kamerleden enigszins te temperen door aan te geven dat het niet zomaar toegestaan is om zonder voorafgaande toestemming persoonsgegevens te delen met derden. Volgens van der Steur is ook het eventueel ‘vaag omschrijven’ van bedingen, die het mogelijk zouden maken om gegevens makkelijk door te sluizen naar derden, onder de huidige wetgeving niet mogelijk. ‘Dan zou niet zijn voldaan aan de eis van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden voor gegevensverwerking.”

De vraag welke effecten het nieuwe beleid van Achmea mogelijk met zich meebrengt, is voor Dijsselbloem lastig te beantwoorden . Volgens de Minister zijn er zowel voordelen als gevaren:  “De hoogte van de premie kan meer worden toegesneden op het daadwerkelijke risicoprofiel van de verzekerde. Dit zou kunnen leiden tot daling van de gemiddelde premie voor verzekeringen, maar tegelijkertijd tot het toenemen van verschillen in premie tussen klanten.” Ook andere effecten zijn denkbaar:  “een eventueel toekomstig verzekeringsmodel dat is gedreven door persoonsgegevens over gedrag, zou, gericht op preventie van risico, tot een sterkere, normatieve invloed van de verzekeraars kunnen leiden. Om big data op een verantwoorde manier te benutten, moet er ruimte moet zijn voor experimenten, maar tegelijkertijd ook voor reflectie en evaluatie, met inachtneming van publieke waarden als solidariteit.”  

Vorige maand waarschuwde Jacob Kohnstamm (CBP) nog voor  het stelsel van Achmea: volgens hem is het opgeven van privacy in ruil voor een goedkopere premie een ‘verkwanseling van een grondrecht’.  De Kamervragen en -antwoorden van de Ministers  zijn hier en hier terug te vinden.

Met dank aan Ron Lamme

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen