020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Popcorn Time en patiëntenprivacy

Gepubliceerd op 30 september 2014 categorieën 

Popcorn Time

Een aantal weken geleden was de illegale streamingdienst Popcorn Time volop in het nieuws. Velen zien het als het een ‘Netflix plus’ – veel meer films en series en bovendien helemaal gratis. Het enige nadeel: het streamen van deze content is hartstikke illegaal. Popcorn Time maakt gebruik van torrents, waarmee je films zowel down- als uploadt terwijl je de film afspeelt. Beide handeling zijn in Nederland niet toegestaan zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De Kamervragen die even geleden door het lid van Wijngaarden (VVD) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over dit illegale initiatief zijn gesteld, zijn afgelopen week beantwoord.

 

Allereerst is Staatssecretaris Teeven het eens met van Wijngaarden dat Popcorn Time zorgt voor valse concurrentie met legale downloaddiensten en dat het acteurs en andere filmmakers aantast in hun rechtspositie. Ook al bemoeilijkt het feit dat Popcorn Time anoniem en vanuit het buitenland wordt geëxploiteerd de bestrijding ervan, dit wil volgens de Staatssecretaris niet zeggen dat er niet kan worden opgetreden. Zo kan worden gevorderd dat de acces-provider de toegang tot de dienst blokkeert. Deze blokkade, die eerst ook voor The Pirate Bay gold, is door het Gerechtshof echter recentelijk van tafel geveegd. Totdat de Hoge Raad zich over de rechtmatigheid van zo’n blokkade uitlaat, houdt Teeven zijn mond over de mogelijke toewijzing van zo’n vordering in het geval van Popcorn Time.

 

Wel stelt de Staatssecretaris dat hij voor het opstarten van bewustwordingscampagnes is, waarin rechthebbenden en internet-providers afspraken maken om meer voorlichting over dit onderwerp te geven. Daarbij moet de privacy van consumenten uiteraard wel in het oog worden gehouden. Zie voor alle gestelde vragen en antwoorden deze link.

 

Mega Hack

Op 6 Augustus 2014 verscheen het bericht dat (hoogstwaarschijnlijk Russische) hackers 1.2 miljard inloggegevens en 500 miljoen e-mailadressen hadden buitgemaakt. Over dit onderwerp maakte Minister Opstelten afgelopen week duidelijk dat hij door gebrek aan feitelijke informatie dit bericht niet kan bevestigen, noch kan ontkennen. Het bedrijf dat de melding deed heeft geen verdere informatie verstrekt aan het National Cyber Security Centrum om de claim te kunnen bevestigen. Daarom is ook niet bekend of Nederlandse organisaties en individuen geraakt zijn.

 

Verder gaat Opstelten in op dit voorval in relatie tot het wetsvoorstel meldplicht datalekken; meer in het bijzonder de vraag of – als deze wet in werking is getreden – de getroffen partijen een dergelijk lek moeten melden. Hierover stelt de Minister dat dit per geval moet worden bekeken en deze beslissing ter beoordeling van iedere individuele verantwoordelijke staat. In dit geval zou een melding aan het CBP en de getroffen personen al snel op z’n plaats zijn, met name nu er risico’s op misbruik van persoonsgegevens bestaan. Zie voor alle gestelde vragen en antwoorden deze link.

 

Privacy van patiënten

Eerde dit jaar ontstond in Engeland grote ophef nadat bekend werd dat de Britse National Health Service 47 miljoen medische dossiers had doorverkocht aan verzekeraars. Deze gebruikten de data vervolgens om premies aan te passen. Voldoende aanleiding voor ZEMBLA om een onderzoek te starten naar hoe de privacy van patiënten in Nederland gewaarborgd is. De conclusie: in Nederland is er ook het een en ander aan te merken op de bescherming van de privacy van patiënten. Kamerlid Van Gerven (SP) vraagt daarom opheldering aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Minister Schippers geeft eerst toe dat het betreurenswaardig is dat een aantal medewerkers van zorgverzekeraars niet op de hoogte is van de privacyverklaring van hun eigen werkgever en dat dit is besproken met de desbetreffende zorgverzekeraars. Ook de Nederlandse zorgautoriteit heeft naar aanleiding van de uitzending van ZEMBLA actie ondernomen. Desalniettemin ziet Schippers geen reden om veranderingen door te voeren in het huidige systeem.

 

Daarnaast stelt Van Gerven vraagtekens bij de hoeveelheden data over patiënten die de Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzamelt. Deze partij, die het doel heeft de kwaliteit en transparantie van de gezondheidszorg te verbeteren, is volgens de Minister echter onafhankelijk en ontvangt enkel gepseudonimiseerde en anonieme patiëntgegevens. Hiermee genereert zij ‘spiegelinformatie’ over de effectiviteit van de geboden zorg. Zorgaanbieders kunnen de door SBG geleverde spiegel- en benchmarkinformatie gebruiken om hun behandelingen en zorgprogramma’s te verbeteren. Volgens de instructies van de wet en het College Bescherming Persoonsgegevens zijn de gegevens die het SBG bezit niet te herleiden tot individuele patiënten. Ook zorgverzekeraars kunnen, aldus de Minister, niet bij privacygevoelige gegevens van individuele patiënten. Zie voor alle gestelde vragen en antwoorden deze link

 

Schriftelijkheidsvereiste tele-sales

Als gevolg van de implementatie van de nieuwe regels voor verhoogde consumentenbescherming, moet sinds 13 juni 2014 iedere telefonische gesloten verkoop met een schriftelijke handtekening worden bevestigd. Kamerleden Mei Li Vos en Oosenbrug (beiden PvdA) vragen aan de Minister van Economische Zaken om op te treden tegen het telefoonbedrijf Pretium die zich (mogelijk) niet houdt aan de nieuwe wetgeving.

 

Na invoering van de nieuwe regels heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) via informatie op websites, presentaties alsmede persberichten getracht de nieuwe regels kenbaar te maken voor handelaren en consumenten. De ACM houdt sindsdien toezicht op de naleving van het schriftelijkheidsvereiste en bezit over verschillende instrumenten om handhavend op te treden indien een bedrijf zich hier niet aan houdt. Gezien het doel en de functie van de ACM ziet Minister Kamp geen reden om zelf verder actie te ondernemen. Zie voor alle gestelde vragen en antwoorden deze link

   

Nieuwe vragen

Ten slotte zijn er vorige week door zowel het lid Schouw (D66) als het lid Van Oosten (VVD) nieuwe vragen gesteld aan de Staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Financiën naar aanleiding van de berichten van mogelijke fraude bij de Staatsloterij. Ook deze ontwikkeling houden wij nauwlettend in de gaten.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen