020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Passagiersdata en BTW-regels

Gepubliceerd op 23 februari 2015 categorieën 

De voor SOLV relevante onderwerpen die vorige week in de Tweede Kamer de revue passeerden hadden onder meer betrekking op de BTW-regels op elektronische diensten en het opslaan van data van vliegtuigpassagiers door de Europese Commissie. Nieuwe vragen werden gesteld over het innen van boetes door de kansspelautoriteit, het al dan niet mogen onderscheppen van communicatie tussen advocaat en cliënt door inlichtingendiensten en cyberaanvallen op reisinformatiedienst 9292.

BTW-regels op elektronische diensten

Het lid Bashir (SP) stelde allereerst aan Staatssecretaris van Financiën Wiebes over de nieuwe BTW-regels voor elektronische diensten. Naast het feit dat het volgens hem onduidelijk is dat uit het niets over ‘digitale diensten’ (een nieuwe term) wordt gesproken, wil hij weten wat de impact van de regels voor ondernemers is. Bovendien vindt Bashir de informatievoorziening ondermaats, is hij bang dat landen uit bijvoorbeeld de VS niet maar aan de EU leveren wegens nieuwe administratieve lasten en wil hij weten hoe de Nederlandse fiscus zorg draagt voor het ontvangen van BTW van buitenlandse ondernemingen.

Onze Staatssecretaris van Financiën legt allereerst uit dat sinds 1 januari de BTW-regels voor bepaalde dienstverleners zijn veranderd, zodat de plaats van dienst nu is gelegen daar waar de afnemende consument woont – dit om de consument altijd hetzelfde BTW-tarief te garanderen. Daarmee moeten veel bedrijven ineens in veel meer landen BTW-aangifte doen, waarvoor een digitale ‘mini-one-stop-shop’ is ingericht. Inmiddels hebben zich hier tot nu toe ca. 700 deelnemers voor geregistreerd. Omdat de wijzigingen een zeer beperkt aantal bedrijven treffen, is gekozen voor geringe communicatie. Bovendien is de Staatssecretaris niet op de hoogte van directe signalen van bedrijven die vanwege deze regels hun diensten willen staken, al heeft VNO-NCW en MKB Nederland wel aangegeven dat de wijzigingen voor sommige van haar leden problematisch zijn. Hierin zal dus een oplossing gezocht worden.

Verder geeft Wiebes aan dat samenwerking tussen internationale toezichthouders er toe moet leiden dat ieder bedrijf dat met de nieuwe regels te maken krijgt netjes in ieder land belasting afdraagt. Dit is overigens geen nieuwe situatie; ook bij het stelsel van intracommunautaire transacties is dit al vereist. De zeer uitgebreide antwoorden op deze Kamervragen zijn hier te vinden.

Opslaan van passagiersdata

Ook de vragen van Gesthuizen (SP) aan de Ministers van BZK en V&J over de opslag van data van vliegtuigpassagiers zijn vorige week beantwoord. Deze bewindslieden zijn kort en krachtig in hun beantwoording: er is op dit vlak geen nieuw voorstel door de Europese Commissie gedaan en het huidige standpunt omtrent de aangekondigde richtlijn betreffende persoonsgegevens van passagiers is dan ook ongewijzigd: voor zover er iets te melden valt, wordt de Kamer daarover geïnformeerd. Omdat de Commissie enkel voornemens is het voorstel aan te passen door extra waarborgen voor gegevensbeschermingen in te bouwen en het in lijn te brengen met de uitspraak van het Hof van Justitie omtrent het bewaren van verkeersgegevens, wordt (voor de burger) enkel positief nieuws verwacht. Lees de vragen en antwoorden hier.

Nieuwe vragen

Ook werden vorige week weer volop nieuwe Kamervragen gesteld. Zo wil het lid Verhoeven (D66) meer weten over de DDoS-aanval die de website van de rijksoverheid platlegde, terwijl Dijkhoff en De Boer (VVD) juist ingingen op cyberaanvallen op reisinformatiedienst 9292. Mei Li Vos (PvdA) stelde vragen over het innen van boetes door de kansspelautoriteit; zij maakt zich zorgen dat boetes te lang open blijven staan en de toezichthouder te weinig tanden kan laten zien. Ten slotte zijn de leden Van Nispen en Van Raak (SP) benieuwd naar de reactie op het pleidooi van de Nederlandse Orde van Advocaten, met de strekking dat inlichtingendiensten pas telefoongesprekken en e-mails tussen advocaten en haar cliënten mogen onderscheppen als daar een rechterlijke toets aan vooraf is gegaan. Ook de antwoorden op deze vragen zullen binnenkort in deze rubriek verschijnen!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen