020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Partijwijzer jongeren & beveiliging Nederlandse staatsgeheimen

Gepubliceerd op 13 maart 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en -antwoorden besproken. Deze week werd antwoord gegeven op vragen rondom de onvolledigheid van de Partijwijzer voor jongeren van de NPO en het in Britse handen komen van een bedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligt. De nieuwe vragen die zijn gesteld zien op de mogelijke privacyrisico’s rondom online belastingaangifte en het misbruik door de CIA van kwetsbaarheden in met het internet verbonden apparaten.

Partijwijzer voor jongeren bleek onvolledig
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vragen beantwoord van Kamerlid Klein over de nieuwe Partijwijzer voor jongeren van de NPO. Niet alle partijen die meedoen aan de verkiezingen waren opgenomen in deze Partijwijzer. Klein vraagt zich af of de NPO, wiens taak het is om bij te dragen aan publiek debat en meningsvorming, met de onvolledige Partijwijzer zijn publieke taak wel volledig uitvoert. Klein wil weten in hoeverre de diversiteit aan overtuigingen, meningen en interesses voldoende wordt weerspiegeld.

Dekker stelt voorop dat de NPO op grond van de Mediawet de taak heeft om onder meer media-aanbod te verzorgen op het terrein van informatie. Het is aan de publieke omroep zelf om te bepalen op welke wijze aan deze wettelijke taak invulling wordt gegeven. Desondanks meent hij dat om adequaat bij te kunnen dragen aan het publieke debat en meningsvorming, het noodzakelijk is om een zo volledig mogelijk beeld te verschaffen. Om praktische redenen was het voor de NPO niet haalbaar om vanaf de start van de Partijwijzer al een goed overzicht te hebben van welke partijen in alle kiesdistricten meedoen aan de verkiezingen en van het aantal zetels waarop deze partijen in de peilingen konden rekenen. Inmiddels zijn partijen toegevoegd aan de Partijwijzer en is de nieuwe versie op 23 februari 2017 online gegaan.

Overname door Britten van bedrijf dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligt
Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft antwoord gegeven op vragen van de Kamerleden Van Raak en Hasper van Dijk (beiden SP) over de overname van het IT-beveiligingsbedrijf Fox-IT, dat Nederlandse staatsgeheimen beveiligt, door het Britse NCC Group. Het gevaar zou bestaan dat de Britse geheime dienst toegang tot deze staatsgeheimen kan krijgen. Hierover verduidelijkt Plasterk dat de wettelijke voorschriften en contractuele (beveiligings)eisen die aan een privaat bedrijf worden opgelegd respectievelijk gesteld, gericht zijn op het voorkomen van ongewenste toegang ook tot gevoelige informatie. Ook zou er onder de bestaande Nederlandse wet- en regelgeving geen beperkingen zijn op te leggen aan dergelijke overnames door buitenlandse partijen.

Over deze kwestie stelde ook kamerlid Verhoeven (SP) vragen aan de minister. Plasterk meent dat er geen direct gevaar is dat Nederlandse staatsgeheimen in handen van niet-bevoegden kunnen vallen. Dit risico wordt ondervangen door geldende wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van staatsgeheimen en door de specifieke contractuele beveiligingseisen die aan een privaat bedrijf worden opgelegd respectievelijk gesteld en die zijn gericht op het voorkomen van ongewenste toegang tot gevoelige informatie. Ook houdt de Staat toezicht op de naleving van deze wettelijke en contractuele beveiligingseisen en blijft de ontwikkelingen in de gaten houden.

Op de vraag in hoeverre de Britse wet op de inlichtingendiensten de mogelijkheid biedt voor de Britse inlichtingendiensten om kennis te nemen van Nederlandse staatsgeheimen, de manier van versleutelen of het proces van key managemen, antwoordt Plasterk dat het bedrijfsonderdeel waarbinnen beveiligingsproducten voor staatsgeheime informatie worden ontwikkeld, een in Nederland ingeschreven BV is. Voor zowel personen, materieel, informatie als de fysieke locatie is, naast andere beperkingen, onverkort Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming van staatsgeheimen van kracht. Bovendien stelt de Nederlandse Staat hoge eisen aan de verstrekking van een opdracht aan bedrijven voor de ontwikkeling van beveiligingsproducten.

Nieuwe vragen
Kamerlid Bashir (SP) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de mogelijke privacyrisico’s rondom de online belastingaangifte. De Bond voor Belastingbetalers heeft aan de Autoriteit Persoonsgegevens verzocht om te onderzoeken of de Belastingdienst bij de aangifte inkomstenbelasting handelt in overeenstemming met de privacywetgeving.

De leden Voortman (GroenLinks) en Van Raak (SP) hebben aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over het bericht dat de CIA kwetsbaarheden in met het internet verbonden apparaten misbruikt. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het bericht van de NOS, dat de CIA smartphones en slimme tv’s gebruikt om af te luisteren.

Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Met dank aan Priscilla Peterson

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen