020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Overname Ziggo/UPC

Gepubliceerd op 20 oktober 2014 categorieën 

Na een stortvloed van interessante Kamervragen en –antwoorden in de vorige blog, was het in de Kamer vorige week beduidend rustiger op TMC-gebied. Toch zijn er ook afgelopen week weer een paar interessante onderwerpen aan bod gekomen. Met name de goedkeuring door de Europese Commissie van de overname van Ziggo door UPC deed wat stof opwaaien. Ook kwam de handel is in zogenaamde ‘Zero Days’ (beveiligingslekken) in software aan de orde en kwam er een privacyschending door Rijkswaterstaat aan het licht.

Overname Ziggo door UPC
De Europese Commissie heeft recentelijk de geplande overname van Ziggo door Liberty Global (het moederbedrijf van UPC) goedgekeurd. Wel werd de fusie aan voorwaarden verbonden. Het fusiebedrijf moet bijvoorbeeld filmkanaal Film1 verkopen omdat het anders een te sterke positie zou krijgen als aanbieder van betaalzenders. Verder moet UPC de garantie geven dat het netwerk voldoende capaciteit vrijhoudt voor aanbieders van films en televisie via internet, zoals Netflix. Zodoende wordt de netneutraliteit en het gelijke speelveld op de telecommarkt gewaarborgd, aldus de Commissie.

Door de fusie wordt het nieuwe bedrijf in een klap de grootste aanbieder van vaste breedbanddiensten in Nederland. De huidige marktleider, KPN, voelt zich echter onterecht benadeeld door deze beslissing. KPN is namelijk verplicht, onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), om concurrenten toegang te geven tot zijn vaste netwerk. Dit geldt echter (nog) niet voor de kabel. KPN is van mening dat de beslissing van de Europese Commissie moet leiden tot afschaffing van de regulering van vaste netwerken zodat er een gelijk speelveld ontstaat.

Naar aanleiding van deze berichten hebben de leden Oosenbrug (PvdA) en De Liefde (VVD) vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken. Graag willen ze dat de Minister uiteenzet wat de gevolgen zullen zijn van de overname voor de gehele triple play markt (telefonie, tv en internet), evenals voor de individuele deelmarkten. Verder willen de Kamerleden graag een overzicht ontvangen over de verschillende marktaandelen die er ontstaan zodat duidelijk wordt of er een economische machtspositie zal ontstaan. Er is dan ook enige overlap met het onderzoek dat de Europese Commissie al heeft uigevoerd.

Naar aanleiding van de klachten van KPN willen de Kamerleden verder graag weten waarom de regulering van KPN wel of niet gehandhaafd moet worden en, zo niet, waar dan de wezenlijke verschillen tussen KPN en het fusiebedrijf van Ziggo en UPC liggen. Zie voor all gestelde vragen deze link.   

Handel in Zero Days
Afgelopen week kwamen de zogenaamde ‘black hat’ hackers in opspraak bij verschillende media zoals de NPO en VTRO. Deze hackers ontdekken regelmatig nog onbekende veiligheidslekken (Zero Days)  in allerlei softwarepakketen, die ze voor hun eigen gewin aanwenden. In plaats van zo’n lek te melden, verkopen de ontdekkers deze informatie namelijk aan de hoogste bieder. Het gerucht gaat nu dat deze hoogste bieder niet zelden onze eigen overheid is, die het het lek vervolgens niet dicht, maar zelf gebruikt om data te ontfutselen of cyberaanvallen te plegen. Een kwalijke zaak, mocht dit inderdaad het geval zijn.

Gesthuizen (SP) heeft naar aanleiding van deze kwestie mondeling vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Alhoewel de vragen nog niet openbaar zijn kan ik me voorstellen dat de vragen betrekking hebben op het waarheidsgehalte van die verhaal en de eventuele maatregelen die worden getroffen om deze praktijken in het vervolg tegen te gaan.

Privacy leaserijders
Verder stelde Kamerlid Oosenbrug (PvdA) mondelinge vragen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu mondeling vragen over de privacyschending van Rijkswaterstaat door het ongevraagd verstrekken van reisgegevens aan leasemaatschappijen. Bij een verkeersonderzoek zijn gegevens verzameld in het kader van onderzoek om files te bestrijden. Via camera-apparatuur zijn de kentekens van 750.000 automobilisten vastgelegd, waarvan een deel onterecht bij leasemaatschappijen terecht is gekomen. Oosenbrug stelt vraagtekens bij deze gang van zaken en wil (waarschijnlijk) weten hoe het mogelijk is dat er zo onzorgvuldig met privacygevoelige gegevens wordt omgegaan.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen