020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Overname Ziggo en DigiD-perikelen

Gepubliceerd op 17 november 2014 categorieën 

In de Kamervragen en –antwoorden van vorige week kwamen onder andere de antwoorden omtrent de overname van Ziggo door UPC binnen en gaven de betrokken bewindslieden antwoord op vragen over DigiD, het nieuwe schriftelijkheidsvereiste bij telesales en de mogelijke beperking van de persvrijheid door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lek in DigiD

Om te beginnen stelden de Leden Oosenbrug en Fokke (beiden PvdA) enkele weken geleden vragen naar aanleiding van de uitzending Opgelicht van 28 oktober. In deze uitzending kwam naar voren  dat er een jaar lang een lek zou zijn geweest in de DigiD-toegang van meerdere gemeenten en andere instanties. De Kamerleden wilden met name weten hoe groot dit lek was, hoe dit misbruikt kon worden en of dit lek niet bij eerdere audits gevonden had moeten worden.

Minister Plasterk haalt de kou snel uit de lucht door te stellen dat er helemaal geen sprake was van een beveiligingslek in DigiD. Het betrof een melding van een softwareleverancier dat er een kwetsbaarheid was in een specifieke versie van hun Content Management System (CMS). Na onderzoek bleek dat in 12 gemeenten een potentieel risico bestond dat DigiD misbruikt zou kunnen worden, maar het niet aannemelijk is dat de kwetsbaarheid ook daadwerkelijk misbruikt is. Voorts stelde de Minister dat er een oplossing gevonden is voor de kwetsbaarheid in het systeem en dat de het aan de organisatie zelf is om de burgers al dan niet te informeren. De vragen en antwoorden zijn hier te vinden.

AOW gestolen middels DigiD-fraude

Ook de vragen van Schut-Welkzijn, Moors en Van Oosten (allen VVD) stelden vragen over DigiD. In het bericht dat zij aankaartten was te lezen dat een bedrag van 50.000 euro was buitgemaakt met het stelen van onder andere AOW-uitkeringen. Dit deden zij door met de gebruikersnamen en wachtwoorden van anderen op diens DigiD-accounts te komen. De Kamerleden willen daarom weten hoe dit kon gebeuren en wat de overheid gaat doen om het toegenomen wantrouwen in de ICT en de overheid weg te nemen. 

Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) antwoordde vorige week dat burgers er al middels diverse campagnes erop worden gewezen dat zij zorgvuldig met hun DigiD-account om moeten gaan. Ook op de website van DigiD zelf is advies te vinden over hoe daar veilig mee om te gaan. Alle vragen en antwoorden staan hier.

Overname Ziggo

Even geleden stelden diverse Kamerleden vragen over de overname van Ziggo door UPC. De Kamervragen van Oosenbrug (PvdA) en de Liefde (VVD) zijn inmiddels beantwoord door Minister Kamp van EZ. Zo kwam de verhouding tussen het nieuwe UPC en KPN ter sprake, in het bijzonder of er wel sprake van eerlijke concurrentie zal zijn.

De Minister vindt het een goede zaak dat er een tweede sterke nationale speler ontstaat en dat er, zoals de Europese Commissie heeft geconcludeerd, geen mededingingsprobleem zal ontstaan. Het is verder aan de ACM om deze nieuwe concurrentie in te kleuren en eventueel aan verdere voorwaarden te verbinden. Deze toezichthouder heeft al wel wat problemen gesignaleerd, reden waarom KPN haar netwerk in ieder geval de komende drie jaar voor andere aanbieders open moet houden. Verder acht Kamp het wenselijk dat beide partijen gelijk worden gereguleerd, maar onderstreept hij de onafhankelijkheid van de ACM en geeft hij aan te zullen pleiten voor aanpassing van het Europese ex-ante marktreguleringskader. Ook wil Kamp dat er in de EU aandacht komt voor het gelijk stellen van de regulering van de kabel aan die van het telecomnetwerk om een ‘level playing field’ te garanderen. Alle vragen en antwoorden via deze link.

Schriftelijkheidsvereiste telesales

Sinds afgelopen zomer kent het Nederlandse consumentenrecht nieuwe bepalingen die deze consument verder beogen te beschermen. Eén van die bepalingen is dat de koper een schriftelijke bevestiging – met handtekening – moet geven als hij via de telefoon bepaalde producten of diensten aanschaft. De bepaling geldt met name voor water- en energieleveranciers. Mei LiVos (PvdA) is ter ore gekomen dat Pretium zich niet aan dit vereiste houdt. Kennelijk is deze organisatie van mening dat het klikken op een telefoontoets voldoende is om aan dit schriftelijkheidsvereiste te voldoen. De PvdA’er stelde hierover vragen aan Minister Kamp.

Nadat de Minister alle vereisten voor ‘schriftelijkheid’ heeft opgenoemd – met corresponderende parlementaire geschiedenis – komt hij tot de eenvoudige conclusie dat het niet aan hem, maar de ACM is om hierover te oordelen. Hij kan dan ook niet zeggen of een klik op een telefoontoets al dan niet als schriftelijk aan is te merken. De ACM zal verder via het informatieloket ConsuWijzer informatie verspreiden over dit vereiste, maar deze kwestie blijft dus vooralsnog onbeantwoord.

Mogelijke beperking persvrijheid

Ten slotte beantwoordde Teeven (V&J) vragen over de fotograaf die een kort geding tegen datzelfde ministerie aanspande omdat toegang tot het Justitieel Complex Schiphol hem werd ontzegd. Hij wilde daar een reportage maken en met hem stelt Voordewind (CU) de vraag of hier geen sprake is van een beperking van de persvrijheid.

Nee, is het antwoord van Teeven. Het verzoek van de fotograaf voldeed niet aan de randvoorwaarden voor toegang tot deze inrichting voor vreemdelingenbewaring. Daarbij is niet relevant voor welk blad of organisatie de betrokken fotograaf werkt. Als de fotograaf zijn verzoek aanpast, kan hem alsnog de gewenste toegang worden verleend. Deze vragen en antwoorden staan hier.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen