020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – overheid checkt privégegevens & encryptie

Gepubliceerd op 24 oktober 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken.  Deze week: antwoord met betrekking tot bevoegdheden van overheidspersoneel en versleutelde berichten. Nieuwe vragen zijn gesteld over gokapps.

 

Overheidspersoneel checkt privégegevens

Minister Plasterk geeft antwoord op vragen van Kamerlid De Caluwé (VVD). De vragen hebben betrekking op de mogelijkheid van overheidspersoneel om digitaal beschikbare privégegevens in te zien. Op de vraag in hoeveel gevallen privégegevens ongeoorloofd worden bekeken, dan wel worden doorgespeeld, antwoordt de minister dat vorig jaar 557 schendingen zijn geconstateerd. Daarbij vermeldt minister Plasterk dat organisaties in het openbaar bestuur zelf verantwoordelijk zijn voor de registratie van schendingen.

 

Verder legt de minister uit dat overheidspersoneel op grond van de Ambtenarenwet een geheimhoudingsplicht heeft en het personeel informatie ontvangt over gedragscodes en informatiebeveiliging. Omdat het niet is toegestaan werknemers ongericht (digitaal) te observeren, moet eerst blijken dat niet-geautoriseerde handelingen zijn verricht voordat een persoonsgericht onderzoek kan worden gestart.

 

Encryptie op Europees niveau

Verder geeft minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Economische Zaken, antwoord op vragen van Kamerlid Verhoeven (D66) over het bericht dat Frankrijk een internationale aanpak wil op het gebied van encryptie. Verhoeven heeft onder meer gevraagd of de minister zich bewust is van het toegenomen gebruik van encryptie als gevolg van grootschalige hacks. Van der Steur geeft aan dat hij bekend is met de risico’s die de toenemende digitalisering met zich mee brengen en dat versleuteling een maatregel is die de risico’s kan beperken. Verder noemt de minister initiatieven zoals veiliginternetten.nl en Alert Online die burgers bewust moeten maken van de kwetsbaarheden van digitale communicatie.

 

Nieuwe vragen

Kamerlid Van Toorenburg (CDA) heeft nieuwe vragen gesteld aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Apple haalt tientallen gokapps uit Nederlandse App Store’. Van Toorenburg stelt onder meer vragen omtrent de tijdsduur tussen het verzoek van de Kansspelautoriteiten aan Apple en het daadwerkelijk verwijderen van de apps.

 

Antwoorden op deze en andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

 

 

Met dank aan Dafne de Boer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen