020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – open data portal van de overheid en toegankelijkheid DigiD

Gepubliceerd op 1 juni 2015 categorieën 

In de Kamervragen en –antwoorden van vorige week kwam onder andere de voortgang in het gebruik van open data door de Nederlandse overheid aan de orde. Verder zijn er vragen beantwoord over de signalen dat de verplichting van DigiD met SMS notificatie tot problemen leidt. Nieuwe Kamervragen werden gesteld over de Amerikaanse inlichtingendiensten die gebruik hebben gemaakt van een softwarefout.

Open data gebruik door de overheid
Ten eerste werden er door het lid Oosenbrug (PvdA) vragen gesteld aan Minister Plasterk (BZK) over de voortgang in het gebruik van open data door de overheid, nadat veel links op het open portaal data.overheid.nl niet werkten. De oorzaak daarvan lag deels in technische problemen die meteen konden worden weggenomen en deels betrof het webservices die op basis van internationale standaarden niet direct klikbaar zijn, maar bevraagd moeten worden. Volgens de Minister wordt aan de volledigheid en actualiteit van beschikbare datasets gewerkt en wordt ernaar gestreefd om alle open data van de overheid vindbaar te maken via data.overheid.nl. Dit alles binnen de beperking van daarvoor beschikbare middelen. Dat ministeries naast data.overheid.nl eigen websites gebruiken om hun beschikbare datasets te publiceren ziet de Minister tegen de achtergrond van hun zorg voor de kwaliteit in termen van betrouwbaarheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van informatie, als een positieve ontwikkeling in het beschikbaar stellen van meer overheidsdata in open en herbruikbare vorm.

Voor een wettelijke plicht om op verzoek van burgers overheidsinformatie als open data aan te bieden, ligt op dit moment een wetsvoorstel hergebruik overheidsinformatie voor. Dit wetsvoorstel zal waarschijnlijk nog voor de zomer plenair behandeld worden. Dan worden eveneens de resultaten van de data-inventarisatie verwacht.

Verplichting DigiD met SMS functie leidt tot problemen
Verder zijn er vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) beantwoord door Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de signalen dat de verplichting van DigiD met SMS notificatie tot problemen leidt. Ondanks dat de toepassing van DigiD met SMS notificatie het resultaat is van een zorgvuldige afweging waarin onder andere veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid een rol spelen, moet dit er volgens de Minister echter niet toe leiden dat burgers geen toegang meer hebben tot bepaalde diensten en producten. Voor de burgers die geen gebruik kunnen of willen maken van DigiD, al dan niet met SMS notificatie, staan andere communicatiekanalen ter beschikking, zoals het indienen van een declaratie bij zorgverzekeraars door middel van een online declaratieformulier, via een mobiele telefoon, een declaratie app of per post.

De Minister zegt op de hoogte te zijn van het feit dat bewindvoerders in de problemen zijn gekomen door dit nieuwe beleid en hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Hij verklaart dat DigiD persoonsgebonden is en dat een onderbewindgestelde voor veel handelingen handelingsbekwaam kan zijn, waardoor het niet wenselijk is dat een bewindvoerder gebruik maakt van de DigiD van zijn cliënt. Er wordt momenteel onderzoek gedaan door het Ministerie van BZK naar welke vormen van elektronische ondersteuning in situaties van machtiging en (wettelijke) vertegenwoordiging wenselijk en mogelijk zijn.

Nieuwe vragen
Tot slot zijn er vragen gesteld door lid Oosenbrug aan de Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie  en Minister Plasterk (BZK) over de NSA die gebruik zou maken van een softwarefout. Zij stelde deze vragen naar aanleiding van het wetenschappelijk artikel waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de NSA de kwetsbaarheden in belangrijke versleutelingsprotocollen heeft gebruikt om beveiligde communicatie af te luisteren.

Tot zo ver de vragen en antwoorden van afgelopen week. De antwoorden op deze en andere vragen zullen te lezen zijn in deze rubriek.

Met dank aan Nina Lodder

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Harmke

publicaties

Gerelateerde artikelen