020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Ontwikkeling e-overheid & kosten bij overstap telecomabonnement

Gepubliceerd op 14 juni 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week: antwoord op vragen over ontwikkeling van de e-overheid en over dubbele kosten voor consumenten bij overstappen via overstapservice. Nieuwe vragen zijn gesteld over de risico’s op privacy problemen en identiteitsfraude bij paspoortkopieën.

Ontwikkeling e-overheid

Minister Plasterk beantwoordde vragen van het lid Van Raak (SP) over de ontwikkeling van de e-overheid. Zo werd de minister naar aanleiding van een rapport van het Bureau ICT-Toetsing gevraagd naar zijn mening over het belang van tijdig signaleren van risico’s . De minister wees bij de beantwoording hiervan op het belang van bewaking van budget en planning en gaf aan dat het tijdig signaleren van risico’s onder andere een voorwaarde is voor deze bewaking. Ook werd gevraagd naar de effectiviteit van de inhuur van externe bureaus. De minister antwoordde hierop dat in de kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten al in een aantal maatregelen wordt voorzien om externe inhuur te beperken en om eigen kennis te vergroten, zoals de uitbreiding van het I-Interim Rijk. Tenslotte werd de minister gevraagd om toezeggingen te doen over budgetoverschrijdingen bij de operatie e-overheid in 2018. Een garantie kon de minister hierover niet geven.

Kosten voor de consument bij overstap telecomabonnementen

Minister Kamp beantwoordde vragen van de leden Jacobi en Oosenburg (beiden PvdA) over de beperkte bescherming van consumenten wanneer zich problemen voordoen bij het overstappen van telecomabonnementen via een overstapservice. Aanleiding voor de vragen was een advies van Consuwijzer over het overstappen naar een andere telecomaanbieder. De minister werd gevraagd of hij het terecht vindt dat de consument de dupe wordt als de overstap verkeerd loopt en wie in een dergelijke situatie verantwoordelijk is. De minister antwoordde hierop dat het onwenselijk is dat de consument hiervan de dupe wordt en dat de telecomaanbieder die de overstapservice aanbiedt in beginsel verantwoordelijk is. Indien de consument en de telecomaanbieder niet tot een oplossing komen kan de consument nog bij de geschillencommissie Telecommunicatiediensten terecht. Tot slot werd gevraagd hoeveel meldingen van dergelijke situaties er dit jaar zijn binnen gekomen bij de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”). Hierop antwoordde de minister dat in de periode april 2015 – mei 2016 een twintigtal meldingen is ontvangen door de ACM. Vanwege het geringe aantal klachten ziet de minister op dit moment geen reden om maatregelen te nemen.

Verder zijn er nieuwe vragen gesteld over de risico’s op het gebied van privacy en identiteitsfraude bij het laten maken van paspoortkopieën. Het antwoord op deze en andere TMC-gerelateerde vragen leest u hier!

 

Met dank aan Merlijn van Lindenberg

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen