020 530 0160

Ondertussen in Den Haag: niet melden cybercrime & online racisme

Gepubliceerd op 20 december 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week: antwoorden op vragen over het voordeel van het niet melden van cybercrime. Nieuwe vragen werden gesteld over werknemers die worden ontslagen wegens reacties op Facebook.

Niet melden cybercrime
De vragen werden gesteld door Oosenbrug en Recourt (beiden PvdA)  naar aanleiding van een bericht in het FD. In het betreffende bericht stelt een advocaat dat het voor bedrijven die slachtoffer zijn van cybercrime vaak verstandiger is om geen melding te doen, terwijl ze dit wél wettelijk verplicht zijn. Zo kan er grote materiële schade geleden worden door het doen van aangifte of het melden van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is de pakkans bij cybercrime minimaal.

De Kamerleden vragen de minister van Veiligheid en Justitie onder meer of het klopt dat er in veel gevallen niet wordt opgetreden na een melding. Volgens de minister zijn er 32 complexe en 124 reguliere cybercrime onderzoeken uitgevoerd en moeten het OM en de politie kiezen aan welke onderzoeken en aangiftes vervolg wordt gegeven. Dit gebeurt op basis van enkele criteria, zoals de geleden schade of aanwezigheid van opsporingsindicaties. Wat volgt is een interessante analyse waarom er genoeg aangiftes worden behandeld, maar toch zo weinig veroordelingen volgen.

De minister stelt dat onderzoeken naar cybercrime vaak complexe onderzoeken zijn door het internationale karakter van cybercrime: er moet structureel met buitenlandse autoriteiten worden samengewerkt en de mate van afscherming en encryptie door criminelen loopt min of meer gelijk met de technieken die de opsporingsdiensten tot hun beschikking hebben. Daarbij blijkt vaak ook nog dat de verdachte zich in het buitenland bevindt, wat de vervolging verder compliceert.

Concluderend stelt de minister het volgende: we behandelen op zich genoeg zaken, maar de effectiviteit laat nog te wensen over door de internationale aard van deze misdaden. Toch dient men aangifte te blijven doen van cybercrime. Dit dient het publieke belang van cyber security en het private belang van degenen wier gegevens ongewenst zijn verspreid. Met een waarschuwend cursief wijst de minister tenslotte op de legaliteit van het niet melden: “Cybercrimezaken met serieuze en ingrijpende implicaties zullen om die reden vrijwel altijd in onderzoek worden genomen. Het niet melden van serieuze cybercrimezaken is om die reden nooit verstandig.”

Nieuwe vragen
Nieuwe vragen werden gesteld over racistische uitingen op Facebook: Marcouch (PvdA) vraagt aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoe zij denken over de maatregelen van bedrijven tegen discriminerende uitlatingen van hun medewerkers. Hierover wellicht later meer…

Met dank aan Remi van Mansfeld

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen