020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Naming & shaming

Gepubliceerd op 16 januari 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijksTweede Kamervragen en –antwoorden besproken. Het was rustig op het gebied vantechnologie, media en communicatie afgelopen week, er werden vragen beantwoord over het fenomeen naming and shaming op het internet en er werd een aanta lnieuwe vragen gesteld.

Naming & Shaming
Lid Kuiken (PvdA) stelde vragen over de BNNVARA documentaire Shame/Fame, uitgezonden op 23 november 2017. In deze documentaire gingen filmmakers in gesprek met slachtoffers van online filmpjes waarin zij ten schande werden gemaakt. Er wordt aan minister Dekker van Rechtsbescherming gevraagd een juridisch kader te schetsen van de wettelijke mogelijkheden die gedupeerden in deze zaken hebben. In zijn antwoord noemt de minister in eerste instantie de strafrechtelijke weg en de bepaling op het gebied van heimelijk filmen, bedreiging, belediging en smaad of laster. Hij verwijst hierbij ook naar het voornemen een nieuwe zelfstandige strafrechtelijke bepaling op te nemen in de wet gelinkt aan het fenomeen wraakporno. Hierin zullen situaties waarin intiem beeldmateriaal zonder iemands medeweten of zonder iemands toestemming wordt vervaardigd of verspreid zullen hieronder worden gebracht. Voorts bespreekt de ministerde mogelijkheid van een beroep op het portretrecht en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.  

Er zijn diverse maatregelen die het slachtoffer kan treffen na publicatie van dergelijke beelden. Hierbij spelen de online platforms waarop de filmpjes worden geplaatst een cruciale rol. Daarom is de gedragscode Notice-and-Take-Down in het leven geroepen, opgesteld door de overheid, het bedrijfsleven en belangenverenigingen. Toonaangevende social media hebben zich hiermee verplicht om binnen 24 uur na melding van een inbreuk te zullen optreden. Het voorkomen van onrechtmatige publicatie van deze beelden ligt echter een stuk ingewikkelder, aldus de minister.

Nieuwe vragen
Deze week zijn er vragen gesteld over de effectiviteit van maatregelen die op dit moment worden getroffen tegen het witwassenvia virtuele valuta. Verder werden er vragen gesteld over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de kwalificatie van Uber als taxibedrijf en over het bericht dat de NPO informatie doorgeeft aan adverteerders.

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

Met dank aan Daniela Aben

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen