020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – My car, my data en spionerende criminelen

Gepubliceerd op 26 januari 2016 categorieën 

Afgelopen week reageerde Minister Schultz op Kamervragen over het verzamelen van privé-data door autofabrikanten, gaf Minister Schippers antwoord op het bericht dat gezondheidsgegevens gelekt worden via websites van zorgverleners en kwam een reactie van Minister van der Steur over de verkoop van spionagegadgets.

 

Het verzamelen van privé-data door autofabrikanten

Autofabrikanten sturen privacygevoelige data naar de autofabrikant, zonder dat de bestuurder dat weet, stelt de ANWB op basis van Europees onderzoek. Onder meer gegevens over de toestand van de auto en het rijgedrag (o.a. de gereden routes, snelheid, remgedrag) worden vaak automatisch naar autofabrikanten doorgestuurd. De ANWB is de campagne ‘My Car, My Data’ gestart om dit probleem onder de aandacht te brengen. Reden voor PVV-kamerlid Madlener om Kamervragen te stellen aan Minister van Schultz (Infrastructuur en Milieu) of de privacy van automobilisten momenteel in het geding is.

 

Minister Schultz is van mening dat automobilisten zelf invloed moeten hebben op het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens die henzelf betreffen. Ook autofabrikanten dienen zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te houden. Daarbij meldt de Minister dat de Kamer op regelmatige basis in de toekomst veel zal worden geïnformeerd over privacyaspecten van zelfrijdende auto’s. Overigens heeft -naast Kamerlid Madlener- ook D66-kamerlid Verhoeven vragen gesteld over het verzamelen van gegevens van automobilisten, specifiek over het verlenen van toestemming voor het verzamelen van dergelijke gegevens. Antwoorden op deze vragen komen binnenkort.  

 

Medische websites lekken gezondheidsgegevens

Uit recent onderzoek van Zembla is gebleken dat websites van ziekenhuizen en eHealth-apps gezondheidsinformatie aan commerciële bedrijven doorspelen. Databedrijven plaatsen zogenaamde trackers op de websites van deze zorgverleners waarmee het internetgedrag nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Uit de data kan onder meer afgeleid worden met welke ziekenhuisafdeling patiënten een afspraak willen maken. PiaDijkstra (D66) wil weten of dergelijke praktijken in overeenstemming zijn met privacywetgeving en zo nee, of deze wijze van tracken verboden kan  worden.

 

Minister Schippers acht het oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens uit gezondheidssites zeer onwenselijk, maar benadrukt ook het belang van digitalisering in de zorg. Naast het toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens gaat de Minister met de leden van het Informatieberaad (waarin o.a. het Ministerie van VWS en bestuurders van zorgkoepels vertegenwoordigd zijn) bespreken of er mogelijkheden zijn om extra waarborgen te realiseren. 

 

Criminelen kopen gadgets bij spionagewinkels

Kamerleden Oskam (CDA) en Kooiman (SP) verzochten Minister Van der Steur even geleden om een reactie op het bericht dat criminelen gadgets kopen bij spionagewinkels met als doel daarmee de opsporing door politie en justitie dwars te zitten. Dergelijke ‘spyshops’ verkopen spionageapparatuur die ook voor illegale doeleinden gebruikt kan worden, erkent de Minister. Handhaving blijkt op dit moment echter lastig omdat veel verkochte producten gewoon legaal zijn. Bij verkoop van illegale producten zoals stoorzenders (jammers) wordt wel handhavend opgetreden. Als er signalen zijn dat legale producten een faciliterende rol vervullen in het criminele circuit, is dat reden om een onderzoek te starten. De gemeente Amsterdam verkent daarnaast de haalbaarheid van een vergunningsstelsel voor spyshops en overweegt een aanpassing van de Amsterdamse APV.

 

Nieuwe vragen

Vorige week werden ook weer de nodige nieuwe Kamervragen op onze ministeries afgevuurd. Zo heeft Kamerlid Gesthuizen (SP) vragen gesteld over het nieuwe artikel 43a van de Europese Dataprotectieverordening, dat ziet op het vorderen van persoonsgegevens van EU-burgers. Daarnaast vroegen de leden Van Toorenburg en Amhaouch (CDA) vragen waarom het Amsterdamse prostitutiebeleid (nog steeds) ernstig wordt belemmerd door knellende privacyregels en zowel van Dekken (PvdA) als van Dijk (SP) hebben vragen over de inkomenspositie van popmuzikanten. Ook de antwoorden op deze Kamervragen zullen binnenkort op onze blog verschijnen.

 

Met dank aan Bob van den Heuvel

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen