020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – mobiel bereik in Brabant & lootboxes

Gepubliceerd op 21 november 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Afgelopen week kwam antwoord op vragen over onder meer mobiel bereik in Brabant en het niet zorgvuldig omgaan met het medisch beroepsgeheim door het UWV. Nieuwe vragen zijn gesteld over ‘lootboxes’ in videospellen.

Antwoord op Kamervragen
Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) gaf antwoord op vragen van Kamerleden Van den Berg en Ronnes (beiden CDA) over onvoldoende mobiel bereik in delen van Brabant. De minister legt uit dat recent onderzoek aantoont dat Nederland een algehele 4G-dekking van ruim 99% kent. 100% mobiele bereikbaarheid is vanuit technisch oogpunt niet haalbaar. Verschillende factoren zijn van invloed op een mobiele verbinding,  zoals het weer, bebouwing en vegetatie. De Kamerleden vragen naar een brief die de gedeputeerde staten hebben gestuurd naar de staatssecretaris en het Agentschap Telecom. Het Agentschap Telecom heeft naar aanleiding daarvan aangegeven dat de sleutel voor goede bereikbaarheid van 112 ligt bij dekking van de netwerken van de mobiele operators en dat operators bereid zijn om met gemeenten in gesprek te gaan over de mobiele bereikbaarheid van 112. Op dit moment heeft het Agentschap Telecom met verschillende gemeenten contact om te bezien hoe het met de mobiele bereikbaarheid in die gemeenten zit, aldus de staatssecretaris.

Verder gaf minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) antwoord op vragen over een rectificatie van het NOS Jeugdjournaal. Bij de NOS was een klacht binnengekomen over een item in het Jeugdjournaal over de leefomstandigheden van kinderen in Gaza. Gevraagd werd onder meer naar het bestaan van regels over hoe omroepen om dienen te gaan met onvolledige of verkeerde uitzendingen. De minister geeft aan dat de NPO een openbare journalistieke code heeft. Hierin is vastgelegd hoe de publieke omroep journalistiek bedrijft en achteraf verantwoording aflegt over onjuistheden of onvolledigheden in journalistieke programma’s. Daarnaast doet de Ombudsman op onafhankelijke wijze onderzoek naar de journalistieke uitingen van de NPO, aldus de minister.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaf tenslotte antwoord op vragen van Kamerlid Tanamal (PvdA) over het niet zorgvuldig omgaan met het medisch beroepsgeheim door het UWV. De minister verwijst naar de informatie die de Autoriteit Persoonsgegevens in oktober aan de Tweede Kamer heeft gegeven, inhoudende dat het UWV handelt in strijd met de verbodsbepaling van artikel 16 Wbp inzake de verzameling van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid. De minister licht toe dat het UWV naar aanleiding van de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens het Ziektewet Arbo proces zal aanpassen en een nieuw model zal implementeren.

Nieuwe vragen
Kamerlid Van Nispen (SP) heeft bij de minister voor Rechtsbescherming vragen ingediend over het mogelijke kansspelkarakter van zogenoemde ‘lootboxes’ in videospellen. Dit zijn virtuele doosjes die je aankoopt zonder dat je op dat moment weet wat er in de doosjes zit. De vragen zien op een onderzoek van de Belgische kansspelcommissie naar lootboxes in de game-industrie, omdat dit mogelijk verboden kansspelen zijn. Over deze lootboxes  is reeds een blog van onze eigen Thomas van Essen verschenen.

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog!

 

Met dank aan Lucas Wolthuis Scheeres

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen