020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – misbruik van privégegevens door apps & privacybeleid gemeente Amsterdam

Gepubliceerd op 3 mei 2016 categorieën 

Afgelopen week werd er in de Tweede kamer antwoord gegeven op vragen over misbruik van privégegevens door apps als Facebook en Tinder, over het privacybeleid bij de gemeente Amsterdam en over drones bij Schiphol die langs landende vliegtuigen vliegen. Nieuwe vragen werden gesteld over adblockers, de tarieven van bellen en internetten buiten Europa en Europese privacyregels met betrekking tot biomedisch onderzoek.

Misbruik privégegevens door apps

Minister Van der Steur (V&J) antwoordde op vragen van Oosenbrug (PvdA) over misbruik van privégegevens door apps. De vragen werden gesteld naar aanleiding van berichten over apps als Facebook en Tinder, die met hun inlogsystemen privacyregels zouden schenden. Over de mate waarin deze apps privacywetgeving schenden oordeelt de minister niet en verwijst daarvoor naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de vraag of de minister de mening deelt dat het akkoord gaan met de algemene voorwaarden niet voldoet om de privacy van de gebruiker te beschermen, antwoordt de minister dat ook van de gebruiker enige verantwoordelijkheid uitgaat. Van de gebruiker mag immers worden verwacht dat hij zich realiseert dat het gebruik van social media sites, apps, zoekmachines, etc. die zonder hoge drempels worden aangeboden wel een tegenprestatie vragen in de vorm van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De reactie van de minister op het advies van Bits of Freedom (een organisatie die zich inzet voor digitale burgerrechten) om niet bij apps in te loggen met een Facebook- of Twitteraccount is positief; de minister juicht organisaties die zich de belangen van gebruikers aantrekken toe, maar onthoudt zich van een uitspraak over concreet advies.

Privacybeleid gemeente Amsterdam

Minister Plasterk gaf antwoord op vragen van Oosenbrug en Fokke (beiden PvdA) over het privacybeleid bij de gemeente Amsterdam. Op de vraag in hoeverre gemeenten de waarborgen voor de privacy van burgers op orde hebben, antwoordt de minister dat de gemeenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van de privacyregels en dat zij daarover verantwoording af dienen te leggen aan de gemeenteraad. In Amsterdam is die verantwoordelijkheid opgepakt door het onderzoek van de rekenkamer en de reactie van het college van B&W dat toegezegd heeft de aanbevelingen van de rekenkamer op te volgen. De leden Oosenbrug en Fokke stelden voorts de vraag of de bewustwordingscampagne, zoals de gemeente Amsterdam is gestart, effectief en doelmatig genoeg is om ambtenaren en hulpverleners te informeren en bewust te maken van het belang van privacybescherming. De minister antwoordt daarop dat de effectiviteit van dergelijke campagnes nog moet blijken en dat het aan de gemeenten is om aan de slag te gaan met de gestarte initiatieven.

Drones bij Schiphol

Kamerlid Van Helvert (CDA) had vragen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gesteld naar aanleiding van het bericht ‘Drone vliegt rakelings langs landende vliegtuigen Schiphol’. Staatssecretaris Dijksma sprak in reactie daarop over plannen om met producenten van recreatieve drones te gaan overleggen over mogelijkheden om technologie toe te passen om vliegen in de buurt van luchthavens onmogelijk te maken (“geofencing”). Op de vraag of er door de campagne ‘Veilig vliegen met drones’ voldoende aandacht is ontstaan voor de regels met betrekking tot drones antwoordt de staatssecretaris dat het kennisniveau nog niet toereikend is en dat wordt ingezet op de intensivering van de publiekscampagne.

Senioren en digitalisering overheid

Minister Plasterk gaf tenslotte antwoord op vragen van het lid Oosenbrug (PvdA) over het bericht dat senioren de digitalisering van de overheid te snel vinden gaan. Volgens de minister is het toegang hebben tot internet niet voldoende om met digitale dienstverlening om te kunnen gaan en slechts één van de indicatoren waaruit kan worden afgeleid of mensen kunnen omgaan met digitale overheidsdiensten. Andere indicatoren zijn bijvoorbeeld het bezit van apparatuur zoals een laptop of tablet, mailgebruik of het uitwisselen van bestanden. Over de mogelijkheden van hulpbehoevenden onder de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017 zegt de minister dat het Digitaal Hulpplein in het leven is geroepen om mensen te helpen die niet digivaardig zijn. Dat Hulpplein moet een aanvulling zijn op de hulp die er van oudsher al is voor mensen die ook in de papieren wereld moeilijk mee kunnen komen.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen werden gesteld over de uitspraak van de Europese Commissie dat detectie van adblockers illegaal is, over de buitenproportioneel hoge tarieven van bellen en internetten buiten Europa en over het bericht dat Europese privacyregels een nekslag zijn voor biomedisch onderzoek.

Antwoord op deze en andere vragen zullen te lezen zijn op onze blog!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen