020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Milieubelastende Bitcoins & internet in de bajes

Gepubliceerd op 30 januari 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijksTMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoord over het bericht dat het merendeel van gemeentes nog niet volledig gebruik maakt van de standaarden voor veilig e-mailverkeer, over internetvoorzieningen in de gevangenis en over de milieubelastende effecten van Bitcoins.

Merendeel gemeentes mailt onveilig
Er werden vragen van lid Özütok (GroenLinks) beantwoordover het bericht van BinnenlandsBestuur dat een groot deel van de gemeenten op dit moment nog niet werkt volgens de standaarden voor veilig e-mailverkeer. Er is voor dit onderzoek gebruik gemaakt van het onafhankelijke adviesbureau Telengy en een meting op internet.nl. Uit de resultaten kwam naar voren dat respondenten unaniem voorkeur hebben voor een landelijke generieke voorziening voor mailverkeer. Staatssecretaris Knops (BZK) erkent dat e-mail inderdaad een populair doelwit kan zijn voor aanvallers, maar geeft ook aan dat er voor veilige communicatie tussen overheid en burgers al een landelijke voorziening bestaat in de vorm van de berichtenbox van Mijn Overheid. Voorts noemt de staatssecretariseen aantal initiatieven en partijen die helpen bij veilig gebruik van mailverkeer. Behalve deze acties zijn er binnen de overheid geen plannen om te komen tot een ICT-project voor generieke e-mail.

Internetvoorzieningen in de gevangenis
Er werden vragen gesteld door leden Van Toorenburg (CDA) en Van Nispen (SP) over het bericht dat enkele advocatenkantoren advertenties afdrukken op geprinte mails gericht aan gedetineerden. Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft geen oordeel over het feit dat er gebruik wordt gemaakt van advertenties om de kosten van de mailservice laag te houden. Gericht adverteren aan cliënten van andere advocaten(kantoren) kan echter in strijd zijn met de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten, zegt hij. Verder geeft hij aan dat de DienstJustitiële Inrichtingen op dit moment bezig is met het ontwikkelen van het concept Zelfbeschikking Justitiabelen (ZBJ). Hierbij krijgen gedetineerden in het kader van zelfredzaamheid beperkte toegang tot bepaalde ICT-functionaliteiten. Binnen dit concept past een beperkte e-mailvoorziening.  

Milieubelastende effecten van Bitcoins
Er werden vragen gesteld door lid Moorlag (PvdA) over de milieubelastende effecten van Bitcoins.In het kort maakt hij zich zorgen over de toename van de processorkracht en dusvan het elektriciteitsgebruik dat nodig is voor het min en van Bitcoins.Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) geeft aan dat het Nederlandse beleid zich inzet op het stimuleren van energie-efficiënteprocessen. Dit geldt ook voor de datacenters die nodig zijn voor het handelen in cryptocurrencies. Specifiek onderzoek naar energiegebruik of handelen naar de opkomst van cryptocurrencies is volgens de staatssecretaris op dit moment niet aan de orde, omdat de technologie nog in haar kinderschoenen staat en de Bitcoin een wereldwijde ontwikkeling is, waar hij geen invloed op heeft.

Nieuwe vragen
Afgelopen week werden meerdere vragen gesteld over het bericht van de Groene Amsterdammer over het gebrek aan transparantievan online arbitere-Court. Verder werden er vragen gesteld over het opiniestuk over problemen met opschaling van eHealth-applicaties in de zorg en vragen over het betrekken van burgers door online burgerparticipatie en het rapport van Rathenau ‘Onlinemeebeslissen’.

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog.

Met dank aan Daniela Aben

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen