020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Meldplicht hooligans & 0900-betaalnummers

Gepubliceerd op 10 oktober 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken.  Deze week: antwoorden op vragen over meldplicht van hooligans en de hoge tarieven van 0900-betaalnummers.

  

Meldplicht hooligans

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) geeft antwoord op vragen van Kamerlid Van Nispen over het bericht dat de KNVB-app (“app”) makkelijk te kraken zou zijn. De KNVB maakt gebruik van een digitale meldplicht. Deze meldplicht houdt in dat hooligans, door middel van verificatie van een vingerafdruk op een device,  zich digitaal moeten melden waardoor hun locatie zichtbaar wordt. PowNed besteedde in een uitzending aandacht aan deze digitale meldplicht. In de uitzending werd gedemonstreerd hoe de app op een simpele wijze kan worden gekraakt.

 

Op de vraag hoe het kan dat de controle makkelijk te omzeilen is, antwoordt de minister dat in de uitzending gebruik is gemaakt van een reguliere iPhone, terwijl de KNVB-app (“app”) gebruik maakt van een ander soort device met een ander type beveiliging. Op grond van de uitzending kan dus niet worden gesteld dat de beveiliging van de app niet naar behoren werkt.

 

Aansluitend op bovenstaande, stelt Kamerlid Van Nispen vragen omtrent de ontwikkeling en het gebruik van de app. Allereerst benadrukt Van der Steur dat per geval wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor de digitale meldplicht. Naast het hanteren van een digitale meldplicht, blijven er personen die zich fysiek moeten melden. Personen kunnen door de rechter een digitale meldplicht opgelegd krijgen. Ook kan een burgemeester overlastplegers een bevel geven zich op bepaalde tijdstippen te melden. Het doen van een valse melding of het in zijn geheel geen gehoor geven aan een oproep, kunnen voor de meldplichtige (strafrechtelijke) consequenties tot gevolg hebben.

 

0900-betaalnummers

Verder geeft minister Kamp antwoord op de vragen van de Kamerleden Jacobi, Oosenbrug (beiden PvdA) en Gesthuizen (SP) over het bericht “Voor je het weet, troggelt de doorverbindsite je centen af”.

 

De Kamerleden willen weten hoe de minister denkt over de praktijken waarbij commerciële websites dure betaalnummers vermelden die de consumenten doorverbinden. Minister Kamp spreekt over een onwenselijke situatie, welke afbreuk doet aan de laagdrempelige telefonische bereikbaarheid.

 

Ook vragen de drie Kamerleden, in het licht van de bereikbaarheid van instanties als de Nationale Politie en Belastingdienst, naar de gevolgen van het toepassen van betaalnummers. Minister Kamp geeft aan dat er zeker een mogelijkheid bestaat dat burgers afzien van het bellen naar de politie vanwege de telefonische kosten. Wanneer sprake is van misbruik van 0900-betaalnummers, heeft de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) bevoegdheden om betreffende instanties aan te pakken. Naar aanleiding van klachten en een bespreking tussen de minister en ACM, gaat ACM onderzoeken hoe deze praktijken efficiënt aangepakt kunnen worden.  

 

 

Antwoorden op deze en andere Kamervragen zijn binnenkort weer op deze blog te lezen!

 

Met dank aan Dafne de Boer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen