020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Matchfixing in het amateurvoetbal

Gepubliceerd op 30 juni 2015 categorieën 

Afgelopen week kwamen er uit Den Haag weinig antwoorden op eerder gestelde Kamervragen op TMC-vlak. Niet minder interessant zijn de antwoorden van Minister Schippers (VWS) op vragen over matchfixing in het amateurvoetbal, een onderwerp dat onze gaming-praktijk raakt. Verder zijn er nieuwe vragen gesteld over het ICT-systeem RADAR en SUWINET.

Matchfixing in amateurvoetbal

Minister Schippers heeft antwoord gegeven op vragen van de leden Van Dekken (PvdA) en Bruins Slot (CDA) over een bericht uit het NRC waaruit zou blijken dat matchfixing in het amateurvoetbal aan de orde van de dag is. Kennelijk zijn deze praktijken niet alleen op professioneel aan de orde van de dag, maar zoeken gokkers tevens hun heil in de lagere regionen van de sport. Naar aanleiding van dit bericht zijn de Kamerleden benieuwd welke maatregelen Minister Schippers treft om het kopen van wedstrijden op amateurniveau tegen te gaan.

Hierop stelt de Minister dat duidelijk is gekozen voor een prioriteringsbeleid. Om matchfixing te bestrijden is er allereest een aantal maatregelen genomen waarvan de meeste primair zijn gericht op gokgerelateerde matchfixing in de topsport. Zo werken de KNVB en NOC*NSF aan het verbeteren van de tuchtrechtelijke aanpak van matchfixing en is er een nationaal platform ingericht om de samenwerking tussen de verschillende betrokken partners te realiseren. Verder heeft Nederland het verdrag van de Raad van Europa ondertekend ter bestrijding van matchfixing. Specifiek ten aanzien van het amateurvoetbal heeft de KNVB geschreven dat ook veel scheidsrechters en hun assistenten in de top van het amateurvoetbal voorlichting krijgen over dit onderwerp.

Op de vraag welke voorlichtende en tuchtrechtelijke taak de KNVB heeft om matchfixing in het amateurvoetbal te bestrijden antwoordt de Minister dat de KNVB in zijn algemeen reglement voor alle leden een aantal bepalingen heeft opgenomen om het risico op matchfixing te beperken, zoals een gokverbod voor trainers, spelers, coaches en scheidsrechters en een meldplicht aan de KNVB ten aanzien van handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden.

Wat betreft het beschikbare strafrechtelijke instrumentarium, zoals de strafbaarstelling van oplichting of omkoping, blijkt uit het onderzoek naar matchfixing in Nederland (2013) dat voldoende aanknopingspunten bestaan om gokgerelateerde matchfixing te vervolgen in zowel de top- als amateursport.

Nieuwe vragen

De leden Schut-Welkzijn en Van Wijngaarden (VVD) hebben de Staatssecretarissen van SZW en van V&J vragen gesteld over het softwarepakket SUWINET. Via SUWINET kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. De leden willen onder meer weten hoe persoonsgegevens binnen SUWINET worden beschermd en of het onrechtmatig raadplegen van deze gegevens een aandachtspunt moet zijn van de burgemeesters.

Verder werden er mondelinge vragen gesteld door Gesthuizen (SP) aan de Staatssecretaris van V&J over de gang van zaken op het Ministerie van V&J rond de ontwikkeling en bouw van het ICT-systeem RADAR, de aanzienlijke kostenoverschrijdingen, het niet-functioneren van RADAR, de afhankelijkheid van het Ministerie van marktpartijen en de wijze waarop de Kamer hierover in de afgelopen jaren is geïnformeerd.

Ten slotte stelde het lid Keijzer (CDA) mondelinge vragen aan de Minister van BZK over het bericht ‘BPR: Een nieuw leven voor een oud ICT-debacle’.

Van de mondeling gestelde vragen is de inhoud (nog) niet gepubliceerd. Ook de antwoorden op deze vragen komen echter weer terug in een volgende editie van deze rubriek. 

Met dank aan Nina Lodder

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen