020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – KvK-gegevens gebruikt voor marketing

Gepubliceerd op 28 juni 2018 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Deze week: antwoord op vragen over het gebruik van informatie uit het Handelsregister voor facebook-targeting. Nieuwe vragen zijn gesteld over het te vroeg ingaan van de zomerperiode op het OV-studentenreisproduct.

 

Handelsinformatie

Deze week werden vragen beantwoord van de leden Wörsdörfer en Koopmans (VVD) over het gebruik van informatie uit het Handelsregister voor Facebook-targeting. De Kamerleden vroegen aan wie en onder welke voorwaarden de gegevens uit het Handelsregister ter beschikking mogen worden gesteld, en of de Kamer van Koophandel deze handelsinformatie voor reclamedoeleinden aanbiedt.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat antwoordde dat de Kamer van Koophandel op elektronisch verzoek de handelsregistergegevens verstrekt die van algemene, feitelijke aard zijn omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen uit het handelsregister ter bevordering van de economische belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening. Via een dergelijk verzoek kunnen deze gegevens door eenieder worden ingezien.  

Ook lichtte de staatssecretaris toe dat er contact is met de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de verplichting tot levering van de handelsgegevens zich verhoudt tot de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De Kamer van Koophandel zou de handelsinformatie niet specifiek voor reclamedoeleinden aanbieden.

Ongewenste reclame
Eerder werd
bekend dat bedrijven de verplichte data uit de Kamer van Koophandel gebruiken om doelgericht zzp’ers te benaderen via Facebook. Uit het onderzoek van de NOS bleek dat de benaderde zzp’ers en andere kleine ondernemers krijgen in hun privé-Facebook-account advertenties op basis van hun zakelijke KvK-inschrijving te zien. Op dit moment is er geen wettelijke regel voor de Kamer van Koophandel op basis waarvan zij dient te registreren dan wel toe te zien op, voor welke doeleinden de verstrekte gegevens door afnemers worden gebruikt. Het ministerie deelt de mening met de leden dat de privacy van zzp’ers en kleine ondernemingen in het geding kan zijn, omdat zij door deze werkwijze bestookt worden met reclame.

Vertrouwelijke gesprekken
Verder legt te staatssecretaris uit niet bereid te zijn om de Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van de gesprekken die deze week plaatsvinden tussen de Kamer van Koophandel en de Autoriteit Persoonsgegevens over de bovengenoemde manier van gegevensverwerking, omdat de gesprekken tussen de Kamer van Koophandel, de Autoriteit Persoonsgegevens en ministerie nog gaande zijn en bovendien in vertrouwelijke sfeer plaatsvinden.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen werden gesteld over het te vroeg ingaan van de zomerperiode op het OV-studentenreisproduct en of de minister bereid zou zijn de studenten daarvoor te compenseren.

 

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog!

 

Met dank aan Elise Wendt

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen