020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Kraken van smartphones en privacyvragen bij kentekenregistraties

Gepubliceerd op 23 februari 2016 categorieën 

In deze wekelijkse rubriek bespreken we TMC-gerelateerde vragen gesteld door politiek Den Haag. Deze week: antwoord op vragen over de kraakmogelijkheden van het Nederlands Forensisch Instituut (“NFI”), privacy-gerelateerde antwoorden over zowel kentekenregistraties als het Amsterdamse prostitutiebeleid en nieuwe Kamervragen over o.a. digitale communicatie met de overheid. 

Kraakmogelijkheden van het NFI

Afgelopen week verscheen een open brief van Apple’s CEO Tim Cook, met daarin een oproep om een publiek debat te voeren in hoeverre fabrikanten (verplicht) toegang moeten verlenen tot smartphones. Toevallig beantwoordde Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid & Justitie) een Kamervraag die hierop aansluit, namelijk over de vraag waarmee en hoe het NFI versleutelde smartphones kraakt. Het antwoord is kort: de Staatssecretaris doet daar in het kader van de inzetbaarheid van deze middelen geen uitspraken over.

Privacyvragen bij kentekenregistratie

In Kampen en Zwolle experimenteert de Provincie Overijssel met kentekenregistraties om automobilisten gericht te benaderen om de fiets te gebruiken. De komende twee jaar worden door regionale overheden meerdere projecten uitgevoerd gericht op het stimuleren van fietsgebruik. Kamerlid Verhoeven (D66) stelde daarop vragen of de privacy van de automobilisten voldoende wordt  gewaarborgd. Volgens de Minister voldoen de projecten aan de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”). Om te zorgen dat de privacy wordt gewaarborgd conform de Wbp is de zogenaamde privacy referentie architectuur ontwikkeld. Deze architectuur is ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met experts en wordt bij de fietsprojecten toegepast.

Privacyregels gelden ook voor de Gemeente Amsterdam

In februari 2015 heeft de burgemeester van Amsterdam aandacht gevraagd voor het feit dat de privacywetgeving belemmerend werkt voor de uitvoering van een onderdeel van het Amsterdamse prostitutiebeleid. Als onderdeel van deze werkzaamheden moeten namelijk bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, wat niet mogelijk is op basis van huidige regelgeving. Bij de beantwoording van hierover gestelde Kamervragen wijst Minister Van der Steur erop dat de geldende privacyregels het uitgangspunt zijn en blijven, en dat het in de rede ligt dat de gemeente zoekt naar een werkwijze die past binnen deze bestaande regels. Voor het Amsterdamse prostitutiebeleid wordt dus geen uitzondering gemaakt.

Nieuwe Kamervragen

Door het verdwijnen van de blauwe envelop van de Belastingdienst moet meer communicatie met de overheid digitaal gaan verlopen. O.a. de oogvereniging stelt dat de overheidsportalen nog niet voldoen aan de verplichte webrichtlijnen. De leden Oosenburg en van Dijk (PvdA) stellen vragen over de toegankelijkheid van de website en andere apps van de overheid. Verder vraagt de SP of (door consumenten ongewenste) sms-dienstaanbieders zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken, vraagt de PvdA om een reactie van de Staatsecretaris van Financiën na datalekken bij de Belastingdienst, lijkt tevens de privacy bij enkele ziekenhuizen en laboratoria niet geborgd en stelt de PvdA vragen over de fusie tussen Ziggo en Vodafone. De antwoorden op deze vragen zullen op deze blog verschijnen!

 

Met dank aan Bob van den Heuvel

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen