020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Kansspelen en Turkse blokkade NOS

Gepubliceerd op 30 januari 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken.  Deze week: antwoord op vragen over het online aanbieden van kansspelen door Holland Casino en de blokkade van de website van de NOS in Turkije.

Online kansspelen Holland Casino

Staatssecretaris Dijkhof (Veiligheid en Justitie) geeft deze week antwoord op vragen van Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) op vragen over een online spel van Holland Casino “five card draw”. Hoofdzakelijk wilde zij weten of Holland Casino regels overtreedt door het aanbieden van een online kansspel zonder vergunning.

Het spel “five card draw” is een promotioneel kansspel. Voor het organiseren hiervan kan geen vergunning worden verleend op grond van de Wet op de kansspelen. De Wet kansspelen op afstand zal hier verandering in brengen en ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Toch is het toegestaan promotionele kansspelen te organiseren, mits de regels van de Gedragscode promotionele kansspelen worden nageleefd. Bij promotionele kansspelen is het niet toegestaan inleg te verlangen van een speler. In het onderhavige geval is dit ook niet aan de orde geweest  en de Kansspelautoriteit ziet daarom geen aanleiding tot nader onderzoek. Kamerlid Vos spreekt haar zorgen uit over deze promotionele acties die ertoe zouden kunnen leiden dat spelers meer aangetrokken worden tot wél betaalde kansspelen. Staatsecretaris Dijkhof laat weten dat een vergunninghouder wervings- en reclameactiviteit op een zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm moet geven waarbij in het bijzonder wordt gewaakt tegen onmatige deelneming.

Blokkade NOS Turkije

Andere vragen werden gesteld door de leden Maij en Ünver (beiden PvdA) aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Turkse autoriteiten de NOS website (en app) zouden hebben geblokkeerd. De Turkse mediatoezichthouder (BTK) heeft op 19 januari jl. de website geblokkeerd omdat zij geen mediaberichten wenst toe te staan over de moord van de Russische ambassadeur in Ankara zolang het onderzoek naar de moord nog loopt. Turkse wetgeving biedt de mogelijkheid media te blokkeren indien de nationale veiligheid of openbare orde in het geding is. De leden spreken zich uit over de persvrijheid in Turkije en vragen of de minister de mening deelt dat Europa onverminderd druk zou moeten uitoefenen op Turkije om de persvrijheid te respecteren. Koenders laat weten dat Nederland het belang van pers- en internetvrijheid frequent aan de orde brengt, zowel bij contact met Turkije als op EU-fora.

Nieuwe vragen en antwoorden op eerder gestelde vragen zullen te lezen zijn op deze blog!

 

Met dank aan Mirli Devilee

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen