020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Kansspelaanbieders in de spotlight

Gepubliceerd op 13 april 2015 categorieën 

In deze editie van deze rubriek wordt aandacht besteed aan antwoorden op vragen over kansspelen, misleiding door de Staatsloterij, de terreuraanslag in Kopenhagen en een aantal nieuwe vragen.

Handhaving kansspelaanbieders

Zoals bekend bij de fervente lezer van deze rubriek, is het onderwerp (online) kansspelen een onderwerp dat PvdA-er Mei Li Vos nauw aan het hart ligt. De betrokken bewindslieden van het ministerie van V&J zijn er vorige week eens goed voor gaan zitten om haar vragen te beantwoorden.

Allereerst stelde Vos (al in augustus vorig jaar) Kamervragen over het gedogen van illegale gokbedrijven door de Kansspelautoriteit (‘Ksa’). Graag kreeg ze meer duidelijkheid over door de Ksa verzonden gedoogbrieven aan illegale aanbieders van online kansspelen die zich niet op de Nederlandse markt richten. Volgens de Staatssecretaris zijn deze niet verzonden, maar richt de Ksa zich op illegale aanbieders die zich wel op de Nederlandse markt richten en aan één van de prioriteringscriteria voldoen.

Een maand later vroeg Vos over de reclameactiviteiten van illegale aanbieders van kansspelen. Ze wilde horen voor welke aanbieders van sportweddenschappen het moeilijker zal worden om uiteindelijk een vergunning voor het verlenen van online kansspelen te verkrijgen. Staatssecretaris Dijkhoff benadrukt daarop dat slechts geschikte en betrouwbare aanbieders in aanmerking komen voor een vergunning.
Op de vraag of de Ksa over voldoende instrumenten beschikt om kansspelen bij sportwedstrijden aan te pakken, reageert Dijkhoff dat de Ksa over bestuursrechtelijke handhavingsinstrumenten beschikt. Gedurende het WK van 2014 konden tientallen aanbieders actief blijven omdat de Ksa genoodzaakt was prioriteiten te stellen. Tot slot wordt benadrukt dat de actieve aanbieders van illegale gokdiensten op afstand na aanname van de motie Bouwmeester in 2011 uiteindelijk een vergunning zal worden geweigerd.

In januari vroeg Vos verder opheldering omtrent matchfixing bij sportwedstrijden en de rol van de Ksa hierin. Staatssecretaris Dijkhoff legt uit dat de Ksa verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de wet door vergunninghouders. Zij worden verplicht om een integriteitsbeleid te voeren waarbij matchfixing wordt voorkomen. Volgens de staatssecretaris zullen in de toekomst maatregelen worden getroffen in lagere wetgeving, kunnen vergunninghouders alle gedragingen van gebruikers monitoren, is de vergunninghouder aangesloten bij een nationaal platform matchfixing en kan het OM in het kader va een strafrechtelijke onderzoek gegevens opvragen bij de vergunninghouder.

In februari heeft Vos naar aanleiding van een aantal boetebesluiten van de Ksa gevraagd of de mogelijkheid bestaat om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen, of deze boetes in kwestie geïnd zijn, welke middelen de Ksa heeft om betaling van deze boetes af te dwingen en of het relevant is dat een overtreder zich in een andere EU-lidstaat bevindt.
Dijkhoff legt daarop uit dat de Algemene Wet Bestuursrecht de mogelijkheid biedt in bezwaar en beroep te gaan en inmiddels zeker één betrokken aanbieder dit heeft gedaan. Daarnaast zijn drie van de vijf boetes voldaan. Wanneer een onderneming de boete niet betaalt, kan de Ksa deze invorderen bij dwangbevel. Een executoriale titel kan worden verkregen waarmee in principe de titel in elk EU-land ten uitvoer kan worden gelegd.

Misleiding bij Staatsloterij

Verder heeft Staatssecretaris Dijkhoff antwoord gegeven op vragen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad waaruit bleek dat er sprake was van misleiding bij de Staatsloterij omtrent winkansen voor consumenten. Dijkhoff maakt duidelijk dat het onderzoek door de Ksa thans afgerond is. Er zijn aanbevelingen gedaan en de Staatsloterij heeft haar trekkingssystematiek aangepast waardoor de winnende loten alleen worden getrokken uit de verkochte loten. Aangezien andere loterijen hun trekking al op deze wijze organiseerden, heeft de uitspraak van de Hoge Raad voor hen geen gevolgen. Het is nog niet duidelijk of de 23.000 deelnemers schadevergoedingen uitgekeerd krijgen. Bekijk deze vragen en een overzicht van de jaarlijkse inkomsten van de staatsloterij hier.

Gegevensbescherming agenten

De laatste Kamervragen die door het ministerie van V&J werden beantwoord zijn afkomstig van het lid Kooijman (SP) en gaan over de privacy van agenten. Volgens haar is deze ondermaats, waardoor gevoelige informatie over politiepersoneel op straat kan komen te liggen. Inmiddels is, aldus de Minister, een ‘two factor authentication’ bij het politiekorps ingevoerd, waardoor hacken een stuk moeilijker wordt. Overigens is nooit sprake geweest van toegang door onbevoegden en wordt ook bij uitbesteding van gegevensbescherming de wet bescherming persoonsgegevens in acht genomen, verzekert van der Steur ons.

Nieuwe vragen
Ten slotte de nieuwe Kamervragen die vorige week werden gesteld: allereerst was het Kamerlid Verhoeven die vragen stelde over het voornemen van de NPO om programma’s die niet lopen sneller van het scherm te halen, evenals over de algemene de commercialisering van de publieke omroep.
Van Klaveren en Bontes vroegen daarnaast om
opheldering over het bericht dat privacyregels worden geschonden bij trajectcontroles. Ten slotte wenst kamerlid Thieme reactie op de oproep van een coalitie van 32 organisaties, bedrijven en individuen om een visie op privacybescherming van burgers in de informatiemaatschappij te ontwikkelen, die volgens haar op dit moment ontbreekt.

Tot zover de nieuwe vragen. Volgende week weer een verse blogpost met alle relevante TMC kwesties vanuit Den Haag.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen