020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Internet op school en rondslingerende USB-sticks

Gepubliceerd op 21 september 2015 categorieën 

Vorige week was een drukke week met veel Kamervragen en –antwoorden. Tweemaal werd er navraag gedaan naar traag internet in het onderwijs. Daarnaast werd er gevraagd naar gestolen usb-sticks bij het OM en naar de omgang met social media binnen (geestelijke gezondheids) zorginstellingen. Nieuwe Kamervragen werden er gesteld over het afluisteren van advocaten door de MIVD en over schokkende uitspraken op Twitter.

 

Traag internet en digitale leermiddelen in het onderwijs

Vorige maand werd er door de leden Slob (ChristenUnie) en Siderius (SP) vragen gesteld over de trage internetverbindingen in het onderwijs en de ambities op het gebied van digitale leermiddelen en hoogwaardig onderwijs. Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) antwoordde, mede namens de Minister van Economische Zaken, hierop.

 

De Staatssecretaris verwacht dat traag internet geen problemen zal veroorzaken in het onderwijs. Binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT (het Doorbraakproject) streeft de Staatssecretaris er, samen met de PO-Raad, VO-raad en het Ministerie van Economische Zaken, naar dat iedere school in 2017 in staat is om de best werkende oplossing te realiseren. De Staatssecretaris verwacht dat scholen hun bijdrage kunnen en willen leveren in dergelijke initiatieven.

 

In het Doorbraakproject wordt op dit moment een kennisfunctie ingericht om schoolbesturen te ondersteunen bij hun inkoopprocessen van ICT-gerelateerde producten. Daarnaast een aanpak gecreëerd die alle scholen ondersteunt bij het realiseren van snel internet. Als eerste stap wordt in kaart gebracht welke scholen problemen ervaren en welke oplossingen effectief zijn. Waar onvoldoende aanbod van snel internet is, kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vraagbundeling. Lokale breedbandinitiatieven bestaan uit een coalitie van particulieren, instellingen en ondernemers die gebaat zijn bij de aanleg van snel internet. Regionale initiatiefnemers worden voorzien van kennis, ervaringen en praktisch toepasbare middelen die hen tijdwinst opleveren en die de slagingskans van projecten vergroot. De inspanningen van de Staatssecretaris zijn erop gericht om snel en goed internet op scholen te realiseren, of dat nu via glasvezel, kabel of telefoon (VDSL) is.

 

Gestolen usb-sticks van een officier van justitie

Verder kwamen de antwoorden binnen die het lid Helder (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie stelde over het bericht dat er usb-sticks gestolen zijn bij een inbraak bij een officier van justitie. De PVV-er wilde weten hoe het met de veiligheid van vertrouwelijke informatie is gesteld.

 

Minister van der Steur antwoordde dat niet alle usb-sticks die nu door het OM gebruikt worden, beveiligd zullen worden. Alleen voor gerubriceerde informatie gelden beveiligingsmaatregelen en de aard van de beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van het rubriceringsniveau. Leidend zijn de rubriceringen uit het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013). Zowel het OM als de politie heeft het beleid dat de zaaksinformatie uitsluitend op beveiligde, door de eigen organisatie verstrekte, usb-sticks geplaatst mag worden. De medewerker stelt daarbij zelf de beveiligingscode in en dient terughoudend ter zijn met het plaatsen van informatie op de stick.

 

Daarnaast stelt van der Steur dat het uitlekken van vertrouwelijke gegevens bij verlies en diefstal niet helemaal te voorkomen is. Het naleven van de voorschriften blijft mensenwerk en is een verantwoordelijkheid van de individuele medewerker en de hoofden van parketten/dienstonderdelen van het OM. Uiteraard zijn de geldende regels naar aanleiding van het incident nogmaals onder de aandacht van de medewerkers gebracht.

 

Social media binnen (geestelijke gezondsheids) zorginstellingen

In een lezerscolumn in de Metro heeft mevrouw P., moeder van een schizofrene vrouw, haar zorgen uitgesproken over de beperkte toezicht op het gebruik van social media door patiënten in zorginstellingen. Dit bericht riep bij de leden Leijten en Gesthuisen een aantal vragen op, die zij hebben gesteld aan Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zij vroegen hoe er door de ggz-sector wordt omgegaan met het gebruik van social media door patiënten, of er juridische beperkingen mogelijk zijn tegen grensoverschrijdend gedrag op social media en welke praktische bezwaren of mogelijkheden er zijn om (meer) oog te hebben voor het online risicogedrag van patiënten.

 

De minister antwoordde hierop dat toegang tot het internet en gebruik van sociale media vallen onder het zelfbeschikkingsrecht. Opname of behandeling in een zorginstelling leiden niet automatisch tot het beperken van deze toegang; dit wordt per individu bepaald. Hierbij is van belang of iemand vrijwillig of gedwongen is opgenomen. Is een patiënt vrijwillig opgenomen, dan kan (beperking van) het gebruik van sociale media alleen met instemming van de patiënt worden geregeld. Is een patiënt gedwongen opgenomen, dan kunnen zorgaanbieders vrijheidsbeperkingen opleggen. Deze individuele beperkingen zijn echter alleen toegestaan op grond van de voorwaarden in de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De bescherming van de gezondheid van de patiënt vormt daarbij het criterium. Dit betekent dat in individuele gevallen, vanuit veiligheidsoverwegingen en met het oog op de stoornis van een patiënt, een instelling kan besluiten dat het gebruik van sociale media een risico vormt voor de betreffende patiënt en dat een beperking van het gebruik in het behandelplan moet worden opgenomen.

 

Nieuwe vragen

 

Nieuwe vragen zijn gesteld door de leden Kuzu en Öztürk (beiden Groep Kuzu/Öztürk) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de “karma is a bitch”- tweet van een raadslid van de partij Lef Nissewaard. De leden willen graag weten wat er gedaan gaat worden aan het stijgende aantal gevallen van discriminatie op het internet. Tot slot stelden de leden Pechtold en Hachchi (beiden D66)  interessante vragen aan de Minister van Defensie over de berichtgeving dat de MIVD nog steeds advocaten afluistert.

 

Antwoord op deze vragen zal binnenkort te lezen zijn op onze blog.

 

Met dank aan Vera Brouwer

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen