020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Internet of Things & digitale verkrachting

Gepubliceerd op 5 december 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Afgelopen week werden er vragen beantwoord over de veiligheid van Internet-of-Things-apparaten en werden Kamervragen gesteld over digitale verkrachting. 

Internet-of-Things
De minister van Justitie en Veiligheid gaf antwoord op vragen van het lid Kuiken (PvdA) over de onveiligheid van Internet of Things in Nederland. De vragen werden gesteld naar aanleiding van de berichten Hackers krijgen ruim baan van u en Sophos-onderzoek onthult IoT-risico’s: Nederland gevoelig met 4e plaats wereldwijd. De minister geeft aan dat Nederland hoog scoort op het gebied van connectiviteit, het aantal burgers dat toegang tot het internet heeft en gebruikt en daar de vaardigheid voor heeft. Dat zou met zich meebrengen dat het aantal IoT-gebruikers in Nederland naar verhouding hoog is. 

De minister legt verder uit dat aangiften van slachtoffers van cybercriminelen geregistreerd worden als computervredebreuk (hacking) of als het ontoegankelijk maken van een geautomatiseerd werk (bijvoorbeeld in het geval van ransomware, of een DDoS-aanval). Niet wordt geregistreerd of hierbij gebruik is gemaakt van slecht beveiligde IoT-apparatuur. In algemene zin geldt dat een lage digitale weerbaarheid het risico om slachtoffer te worden van cybercrime vergroot. Op de vraag of de Nederlandse politie voldoende expertise heeft op dit gebied geeft de minister aan dat de afgelopen jaren de digitale expertise en de capaciteit van de politie voor de aanpak van cybercrime is uitgebreid. Met de beschikbaar gestelde gelden uit de Miljoenennota en het Regeerakkoord vindt vanaf 2018 een verdere versterking plaats.

Gevraagd naar de bekendheid van deze problemen en de genomen en te nemen maatregelen geeft de minister aan dat zowel de Europese Commissie als het kabinet van mening zijn dat het intenser bestrijden van cyber-onveiligheid noodzakelijk is. De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheden van certificering van IoT apparaten. Het kabinet werkt aan de opstelling van een roadmap veilige hard- en software. In het Regeerakkoord wprdt structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity. De middelen worden onder andere ingezet voor de uitbreiding van personele capaciteit bij verschillende departementen en ICT-voorzieningen. Een deel van dit geld zal op bredere voorlichtingscampagnes op dit onderwerp worden ingezet. 

Digitale verkrachting
Deze week zijn eveneens door het lid Kuiken aan de minister van Justitie en Veiligheid vragen gesteld naar aanleiding van digitale verkrachting het bericht Zweed (41) krijgt 10 jaar cel voor verkrachting via Skype. Het Kamerlid wil onder meer weten of het onder dwang aanzetten tot seksuele handelingen via internet ook in Nederland strafbaar is als zijnde verkrachting of dat er op een andere manier tegen dergelijke praktijken kan worden opgetreden. Ook wil het Kamerlid weten of het uitmaakt of de slachtoffers buiten Nederland worden gemaakt. Kuiken wenst tot slot te vernemen of de minister van plan is om bij de aangekondigde herziening van de zedentitel van het Wetboek van Strafrecht ‘digitale verkrachting’ als afzonderlijk misdrijf strafbaar te stellen. 

Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog!

Met dank aan Lucas Wolthuis Scheere

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen