020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Innovatie van financiële technologie en ondernemerschap

Gepubliceerd op 9 augustus 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-relevante Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week: antwoord op vragen over innovatief ondernemerschap, en nieuwe vragen over cryptocurrencies en innovatie van het geldsysteem.

Innovatief ondernemerschap
Minister Kamp (Economische Zaken) gaf antwoord op vragen van Kamerlid Amhaouch (CDA) over kleinschalige experimenten op het gebied van innovatief ondernemerschap. Onder meer werd gevraagd naar de effectiviteit van het innovatiebeleid en de betrouwbaarheid van studies naar effectiviteit. Volgens de minister wordt er voldoende aandacht besteed aan de effectiviteit van het innovatiebeleid. De minister antwoordt dat studies naar de effectiviteit alleen betrouwbaar zijn als goede data op individueel bedrijfsniveau beschikbaar is. Het gaat met name om data rond het toekenningsproces van financiële middelen aan bedrijven en over R&D-uitgaven en bedrijfsprestaties. Als dit soort data beschikbaar is, kan deze gekoppeld worden aan microdata van bureaus. Ook werd gevraagd naar het inzicht van de minister omtrent het stimuleren van kleinschalige experimenten waarbij ondernemers innovatieve producten of diensten kunnen ontwikkelen onder bestaande wetgeving. Daarop informeert de minister over toekomstbestendige wetgeving in het licht van de voortdurende technologische ontwikkelingen. In een dynamisch beleidsterrein kunnen de gevolgen van nieuwe regelgeving onzeker zijn en noemt hij experimenteerbepalingen als één van de instrumenten om wetgeving toekomstbestendig te maken.

Cryptocurrencies als bitcoins en ethers
Kamerleden Leijten (SP) en Hijink (SP) stelden vragen over de waarschuwing voor cryptocurrencies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan de minister van Financiën. De AFM waarschuwt dat beleggen in cryptocurrencies risicovol is vanwege koersschommelingen, de complexiteit van de achterliggende technologie en de prille staat waarin de cryptovaluta’s verkeren. Volgens de AFM zijn de ontwikkelingen rond cryptocurrencies te vergelijken met de internetzeepbel. Leijten en Hijink vragen zich af of de minister het daarmee eens is. Ook vragen zij wat de gevolgen kunnen zijn van een eventuele crash en hoe daarop wordt geanticipeerd door de Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM. Ook vragen zij om meer informatie over voorlopige resultaten van het onderzoek van DNB naar de mogelijkheden van blockchain technologie en de ontwikkeling van de ‘DNBcoin’.

Innovatie van het geldsysteem
Kamerlid Leijten (SP) stelde tenslotte vragen aan de minister van Financiën over de angstcultuur bij DNB die innovatie van het geldsysteem belemmert. Uit het ingezonden artikel waarop de vragen zijn gebaseerd, blijkt dat de innovatie in de financiële sector niet vlekkeloos verloopt. Leijten vraagt zich af of de minister het eens is met de stelling uit het artikel: “Alle innovatie die de kern van het geldsysteem raakt, stuit op een enorme drempel”. Ook vraagt Leijten op welke wijze DNB en het ministerie van Financiën de innovatie van het geldsysteem stimuleren. Leijten stelt tot slot de vraag of de minister het eens is met de suggestie dat de Bank of England en de Nationale Bank van België meer open lijken te staan voor financiële innovatie dan DNB.

Antwoord op deze en andere vragen zijn te lezen op onze blog!

Auteur: Cindy Steentjes

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen