020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Illegale gokbedrijven en de hackbevoegdheid

Gepubliceerd op 1 september 2014 categorieën 

Afgelopen week zijn er geen kamervragen beantwoord in de rechtsgebieden waar SOLV zich op focust. Wel zijn er interessante nieuwe vragen gesteld over ondermeer illegale gokbedrijven, de criminalisering van hackers door het Openbaar Ministerie (OM) en het hacken van servers door de politie.

Wel of geen gedoogbeleid illegaal gokken?
Online gokken is (nog) illegaal in Nederland. Op 16 juli is er een rapport uitgebracht door het Openbaar Ministerie en de politie over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in 2013. Uit het rapport wordt duidelijk dat de Kansspelautoriteit (Ksa) het illegale gokken lastig kan bedwingen en zich daarom vooral focust op aanbieders die zich op de Nederlandse markt richten. Wanneer je je als aanbieder netjes aanmeldt en bewijst je niet op de Nederlandse markt te richten, kom je in aanmerking voor een ‘comfort letter’ van de Ksa, oftewel een soort gedoogbrief. Dit gebeurt alleen als je geen Nederlandse internetextensie, Nederlandstalige teksten of Nederlandstalige advertenties op de gokwebsite plaats. Kamerlid Mei Li Vos stelt met dit rapport in haar achterhoofd de volgende vragen aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Met name wil zij uitleg over de vraag of er inderdaad illegale aanbieders van kansspelen zijn die gedoogbrieven hebben ontvangen van de Ksa, dan wel andere berichten hebben gekregen waaruit zij konden opmaken dat zij niet door de Ksa zouden worden aangepakt als zij onder bepaalde voorwaarden illegale kansspelen aanbieden. Daarnaast wil ze weten of het verstrekken van ‘comfort letters’ ertoe heeft geleidt dat online casino’s, die aanvankelijk gericht waren op de buitenlandse markt, zich op de Nederland mark zijn gaan richten. Het is afwachten hoe de Staatssecretaris zal antwoorden omdat een positief antwoord op bovenstaande vragen haaks lijkt te staan op eerdere antwoorden waaruit bleek dat er geen sprake was van een gedoogbeleid van illegale gokbedrijven, maar slechts “prioriteringscriteria” van de Ksa. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Criminalisering hackers
Op 26 augustus 2014 hebben de bestuursleden van elf hackersgroepen een open brief gestuurd aan de Minister van Veiligheid en Justitie waarin ze aangeven dat zij in het uitoefenen van hun beroep en hobby worden afgeschilderd als criminelen door het OM. Aanleiding is een online enquête van het OM waarin de mening wordt gevraagd aan burgers voor het straffen van hacken, wat volgens het OM “het zonder toestemming inbreken in computers” is.

Kamerlid Oosenbrug wil naar aanleiding van deze brief graag van de Minster van Veiligheid en Justitie weten of, en op welke manier de uitslag van de enquêtes wordt gebruikt voor het aanpassen van de richtlijnen over straffen. Verder vraagt zij zich af in hoeverre de Minister de mening deelt van de hackersgroepen, te weten:  “hacken is een op creatieve wijze meer doen met techniek dan de makers zelf hadden bedacht, het opzoeken van grenzen van het mogelijke en het verkennen van de ethische en maatschappelijke consequenties van de ontdekte mogelijkheden”.

Indien de Minister het hier mee eens is, wil Oosenbrug weten waarom hacken dan op de site van het OM in de context van criminaliteit wordt geplaatst. Tot slot wil Oosenbrug graag horen van de Minister in hoeverre hackers van belang kunnen zijn bij het melden van kwetsbaarheden in informatiesystemen (door middel van een zogenaamde responsible disclosure) en hoe dat zich verhoudt tot het in de context van de criminaliteit plaatsen van hackers. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Justitiële hackbevoegdheid
Recentelijk zijn er berichten verschenen dat de politie een grootschalig onderzoek doet naar  ‘Blackshades’. Blackshades is een computerprogramma waarmee iedereen, dus niet alleen geraffineerde hackers, op afstand de controle over je computer kunnen overnemen. Op deze manier kunnen kwaadwillenden webcam aan- en uitzetten, persoonlijke gegevens stelen of je gegevens versleutelen om je vervolgens te chanteren. In de berichten is te lezen dat het OM in kader van het onderzoek opdracht heeft gegeven de server van Blackshades te hacken.

Kamerleden Berndsen-Jansen en Verhoeven willen naar aanleiding van deze berichten opheldering van de Minister van Veiligheid en Justitie omtrent deze zaak en de bevoegdheden van de politie. Indien de berichten kloppen dat er inderdaad een groot internationaal onderzoek loopt, heeft het OM dan opdracht gegeven tot het hacken van de servers van Blackshades? Zo ja, wat is dan de wettelijke basis voor die opdracht en op grond waarvan die opdracht geoorloofd is?

De verwachting is dat het wetsvoorstel voor de ‘Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)’ naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Dit wetsvoorstel beoogt juist in een wettelijke grondslag te voorzien voor het hacken van – ondermeer – servers en computers door justitie ten behoeve van het opsporingsonderzoek. Dit roept de vraag op hoe de huidige praktijk, waarin opdracht wordt gegeven tot het hacken van een server in kader van een opsporingsonderzoek, zich tot dit wetsvoorstel verhoudt. Het heeft er immers alle schijn van de deze ‘hackbevoegdheid’ door het OM prematuur is ingezet. We zijn dan uiteraard ook erg benieuwd naar de antwoorden van Minister Opstelten op deze penibele vragen. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Toegang tot glasvezel

Ten slotte stelde het Kamerlid De Liefde (VVD) nog vragen aan de Minister van Economische Zaken over de toegang tot het glasvezelnetwerk van Reggefiber. Deze vragen lees je hier.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen