020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Illegaal aanbod kansspelen

Gepubliceerd op 22 augustus 2016 categorieën 

Vanwege het zomerreces van de Tweede Kamer is het nog steeds rustig in Den Haag. Vorige week werden alleen Kamervragen over online kansspelen beantwoord, al sijpelen nieuwe vragen langzaamaan binnen.

Online kansspelaanbieders omzeilen wet door doorlinken bezoekers

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie beantwoordde vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) over het illegaal aanbieden van kansspelen. Op 7 juli jl. stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel kansspelen op afstand. Dit creëert de basis voor een vergunningstelsel voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland, wat nu nog steeds niet is toegestaan. Aanbieders omzeilen dit verbod echter door bezoekers van een (punt).nl extensie direct door te linken naar een website die eindigt op (punt).eu of (punt).com. De motie-Van Toorenburg/Mei Li Vos heeft de regering verzocht deze omzeilingstruc van de aanbieders onder de aandacht te brengen van de Kansspelautoriteiten ‘teneinde aanbieders die persisteren in het illegale aanbod van kansspelen, een vergunning te weigeren’. Op de vraag op welke wijze hier gevolg aan zal worden gegeven, antwoordt de Staatssecretaris dat alleen betrouwbare en geschikte aanbieders in aanmerking komen voor een Nederlandse vergunning. De beoordeling van individuele vergunningaanvragers is voorbehouden aan de kansspelautoriteit. In deze beoordeling zal het illegaal doorlinken zeker worden meegenomen, aldus de staatssecretaris.

Nieuwe vragen

De leden Oosenburg en Kerstens (beiden PvdA) hebben verder nieuwe Kamervragen gesteld aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over een inbraak in de database van de gemeente Ede. Het lid Verhoeven (D66) stelde vragen over het bericht dat Frankrijk een internationale aanpak op het gebied van encryptie voor ogen heeft.

Antwoorden op deze en andere Kamervragen verschijnen binnenkort weer op de blog.

Met dank aan Abel Ranzijn

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen