020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Het nieuwe aftappen

Gepubliceerd op 12 oktober 2015 categorieën 

 

Het is een rustige week geweest met weinig Kamervragen op TMC-vlak. Wel is antwoord gegeven op de vragen over het nieuwe tapbeleid van Justitie.

De nieuwe ‘interceptiestandaard’

Gesthuizen (SP) stelde even geleden Kamervragen aan minister van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar aanleiding van het bericht ‘’Nieuw tapbeleid justitie ‘aanval op onze grondrechten’’. In dit bericht stelde Gesthuizen zelf dat het nieuwe interceptiebeleid van Justitie op twee fronten niet door de beugel kan. Ten eerste is het volgens haar niet proportioneel en legitiem om met het tappen ook altijd internetverkeer af te tappen. Ten tweede leidt de nieuwe ‘interceptiestandaard’ er toe dat de Kamer, die jarenlang aandrong op transparantie, alleen maar minder inzicht krijgt in tappraktijken. Gesthuizen wilde daarom onder andere weten wat de nieuwe interceptiestandaard precies inhoudt en welke voorwaarden voor het tappen gelden. Daarnaast vraagt zij de minister uit te leggen waarom tot deze meer ingrijpende opsporingsmethoden is overgegaan en of privacywaakhond CBP hier naar gekeken heeft.

 

Allereerst antwoordde van der Steur hierop dat het tappen nog steeds valt onder artikel 126m van het Wetboek van Strafvordering. De interceptiestandaard is het overdrachtsprotocol tussen de aanbieders en de politie om tapgegevens op uniforme wijze technisch over te dragen. De gewijzigde standaard heeft geen betrekking op het juridisch kader, maar alleen op de techniek en het technische proces ten aanzien van tappen. Er is volgens van der Steur geen sprake van een situatie dat standaard alle telefoon- en internetgegevens worden getapt en ook niet van een meer ingrijpende opsporingsmethode.

 

De minister vervolgde zijn antwoord door uit te leggen welke voorwaarden gelden voor het tappen van telecommunicatie. Voordat de telecommunicatie wordt opgenomen, wordt conform artikel 126m van het Wetboek van Strafvordering getoetst of aan de daarin genoemde wettelijke eisen is voldaan en of de inzet van de tap voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De voorwaarden voor het plaatsen van een tap op alle communicatie op een mobiele telefoon, dus zowel spraak als data, zijn neergelegd in (onder andere) artikel 126m/126t van het Wetboek van Strafvordering. Deze toets wordt zowel door de officier van justitie als de rechter-commissaris uitgevoerd, die uiteindelijk de machtiging afgeeft.

 

Daarnaast is de minister het niet eens met de mening van Gesthuizen dat de nieuwe interceptiestandaard minder transparant zou zijn. Een tap op een mobiele telefoon omvat zowel spraak als data, dus je mag deze taps volgens van der Steur niet los van elkaar zien. De nieuwe standaard geeft om die reden juist een accurater beeld. Het inschakelen van het CBP bij het beoordelen van de nieuwe standaard acht de minister onnodig, omdat de wijziging van de interceptiestandaard louter technisch en procedureel van aard is. Er is dus geen sprake van een gewijzigde vorm van verwerking van persoonsgegevens. De commotie omtrent het mogelijk schenden van grondrechten wordt hiermee door van der Steur afgedaan.

 

Nieuwe vragen

Ook stelde Gesthuizen nieuwe (mondelinge) vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Deze vragen zijn nog niet bekend gemaakt, maar zullen betrekking hebben op het bericht van nos.nl ‘’Slachtoffers van internetfraude krijgen weinig hulp’’. Aanleiding hiervoor is dat er jaarlijks zo’n 43.000 aangiftes van internetfraude zijn. De slachtoffers hebben vaak het gevoel dat zij bij het maken van een melding van internetfraude tegen een muur aanlopen. Er wordt door politie, de banken, maar ook door bedrijven als Facebook niet efficiënt samengewerkt om nieuwe fraudegevallen te voorkomen.

 

Tot zover de Kamervragen en -antwoorden van deze week uit Den Haag. Tot volgende week!

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen