020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Het Facebookexperiment en Deep Packet Inspection

Gepubliceerd op 24 september 2014 categorieën 

Afgelopen week zijn er een aantal interessante onderwerpen aan bod gekomen in onze niche. Zo zijn er kamervragen beantwoord over het ‘Facebook experiment’ de mogelijke schending van de cookiewet door Apple  en over deep packet inspection (DPI) door mobiele providers. Hier weer de hoofdlijnen van de antwoorden van de verschillende Ministeries.

Facebookexperiment
Op 17 juni 2014 stond in het tijdschrift PNAS een onderzoek waaruit zou blijken dat Facebook de newsfeed van gebruikers aanpaste om erachter te komen of emotie die uit statusupdates blijkt besmettelijk is. Niet alleen gebruikte Facebook haar database om onderzoek te doen, ook werd geprobeerd om emoties daadwerkelijk te beïnvloeden. Niet geheel onbelangrijk: de bijna 700.000 proefkonijnen waren niet op de hoogte van het onderzoek.

Kamervragen omtrent het experiment kwamen van Kamerlid Thieme (PvdD). Zij wilde onder andere weten of sociale mediadiensten expliciet toestemming moeten vragen aan gebruikers voordat ze deel uitmaken van een experiment en of deze aanbieders hun toegepaste selectiecriteria openbaar moeten maken. Ook stelt Thieme de vraag of dit soort social media experimenten wel ethisch verantwoord zijn als er minderjarige bij betrokken worden.

Staatssecretaris Teeven antwoordt hierop dat het verwerken van persoonsgegevens doorgaans plaatsvindt krachtens een overeenkomst tussen aanbieder en gebruiker. Het is afhankelijk van de overeenkomst of de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van experimenten mogelijk is gemaakt. Indien niet aan de noodzakelijkheideis wordt voldaan zou eventueel toestemming van de betrokkene een rechtvaardigingsgrond voor het experiment kunnen zijn.  Vervolgens stelt Teeven dat de aanbieders van sociale mediadiensten en zoekmachines wel degelijk verplicht zijn om betrokkenen te informeren over de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Alle informatieverplichtingen dienen ruim te worden uitgelegd waardoor onder omstandigheden ook het informeren over de selectiecriteria hieronder valt. Over de morele toelaatbaarheid van het experiment laat Teeven zich overigens niet uit. Zie voor alle gestelde vragen en antwoorden deze link.

Legalisering online gokken
Enige tijd geleden is bekend geworden dat online gokken vanaf 2015 legaal wordt in Nederland, een onderwerp waar Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) regelmatig Kamervragen over stelt. Op haar vragen over de mogelijke negatieve gevolgen van het legaliseren van online kansspelen, die uit het Belgische beleid lijken te volgen, stelt Staatssecretaris Teeven dat ervaringen vanuit het buitenland zijn meegenomen bij het opstellen van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Verder vindt hij het niet wenselijk om het aantal vergunningen op voorhand te beperken, vanwege de reeds bestaande vraag naar online kansspelen op afstand in Nederland en het streven om een hoge mate van kanalisatie juist.

Ook de zorgen van Vos omtrent gokkende jongeren probeert Teeven te sussen.  Hij vindt juist dat de komende wetgeving een uitkomst kan bieden, nu er op dit moment (vrijwel) geen toezicht is op de online gokmarkt. De voorgestelde regulering moet ook jongeren zo goed mogelijk in bescherming nemen. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Deep Packet Inspection
In het tv-programma Radar zei CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm dat mobiele providers mogen bijhouden wat klanten op internet doen, zodat zij inzicht in de telefoonrekeningen van hun gebruikers kunnen geven. Dit leidt aldus tot een inspectie van het internetgedrag van consumenten. Opvallend is dat het CBP vorig jaar meldde dat providers, op aandringen van het CBP, juist met dergelijke deep packet inspection (DPI) waren gestopt. De uitzending van Radar en een bericht op tweakers.net waren genoeg aanleiding voor Kamerlid Verhoeven om Kamervragen te stellen aan de Minister van Economische Zaken.

Verhoeven wil allereerst een duidelijk antwoord op de vraag of het CBP inderdaad pleit voor DPI om inzicht in datagebruik te verkrijgen en zo ja, wat de Minister er van vind dat de instantie die erop toe ziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat privacy gewaarborgd blijft, voor een dergelijk privacygevoelig plan pleit. Tot slot wil Verhoeven weten van de Minister of opslag van data over gebruik van websites en apps door middel van DPI tot schendingen van privacy kan leiden en of de Minister bereid is alternatieven voor DPI te onderzoeken om datagebruik bij te houden. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Apple schendt de cookiewet
Tijdens de lancering van onder andere de iPhone 6 en de Apple Watch werden alle iTunes-gebruikers verast met een gratis kopie van het nieuwe U2-album Songs of Innocence. Apple noemde het de grootste albumlancering ooit. Niet lang duurde het echter voordat de eerste negatieve reacties te horen waren. Zelfs indien je het album niet wil kan je er namelijk niet omheen. Veel mensen vroegen zich dan ook af of deze manier van opdringen van een cd niet kan worden gezien als spam of als schending van de cookiewet. Wij vinden dat in ieder geval dit laatste het geval is.  Kamerlid Oosenbrug (PvdA) wil van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken weten of Apple niet eerst expliciet toestemming van haar gebruikers had moeten verkrijgen, al dan niet voorafgegaan door een heldere uitleg. Verder wil ze weten of Apple de muziek via iTunes verkoopt en levert vanuit Luxemburg en op welke wijze er in dat geval handhavend kan worden opgetreden. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen