020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – hacken Pentagon, patiëntgegevens op straat en MijnOverheid app

Gepubliceerd op 11 april 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en –antwoorden besproken. Deze week: een uitnodiging om het Pentagon te hacken, gelekte patiëntgegevens en de slechte toegankelijkheid van apps van de overheid.

Hack het Pentagon?

Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) heeft geantwoord op de vragen van het lid Belhaj (D66) over het bericht dat het Pentagon hackers heeft uitgenodigd om de digitale beveiliging van het ministerie te doorbreken. De minister geeft aan op de hoogte te zijn van dit pilot-programma, waarbij gekwalificeerde en vooraf geregistreerde hackers gedurende een bepaalde periode worden uitgenodigd om de veiligheid van de digitale systemen te testen. Zij geeft daarbij aan, mochten de resultaten van deze pilot openbaar worden gemaakt, de Kamer hierover in te lichten. Of dit initiatief interessant is voor Nederland moet volgens de minister nog blijken. De ervaringen uit de Amerikaanse pilot kunnen daarbij behulpzaam zijn. De minister geeft ook aan dat er in Nederland momenteel wordt samengewerkt tussen Defensie en experts met dezelfde kennis en kwalificaties als personen die in het algemeen als hacker worden aangemerkt. Zij wijst daarbij op de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Defensie Cyber Strategie waar het belang van deze samenwerking wordt onderstreept.

Patiëntgegevens kwijt

Kamerlid Leijten (SP) heeft vragen gesteld over patiëntgegevens die worden verwerkt door gevangen en op straat zijn komen te liggen. Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stelt in haar antwoord dat zij al eerder heeft aangegeven het een onwenselijke situatie te vinden dat Belgische gevangen patiëntdossiers verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens laat zich in dit kader nader informeren om te bekijken of er sprake is van een overtreding. Er moet nog onderzocht worden hoeveel patiëntdossiers er uiteindelijk zijn verwerkt door gevangen en hoeveel dossiers of stukken er exact zijn verdwenen. De minister heeft aangegeven dat het op grond van de bewerkersovereenkomst  aan de zorgaanbieders is om patiënten te informeren als hun persoonsgegevens zijn gelekt.

Apps van de overheid zijn slecht toegankelijk

Minister Plasterk heeft antwoord gegeven op vragen van de leden Oosenbrug en Van Dijk (beiden PvdA) over de toegankelijkheid van apps van de overheid. Er zijn klachten binnengekomen dat de berichtenbox van de website met bepaalde schermleessoftware (JAWS) niet goed te benaderen zou zijn. JAWS is een schermleesprogramma waarmee de inhoud van een website kan worden uitgesproken of getoond op een brailleleesregel. De minister geeft aan op de hoogte te zijn van het bericht dat de website Mijnoverheid.nl en andere apps van de overheid onvoldoende toegankelijk zijn. Plasterk stelt echter dat de website voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid (websites van de overheid moeten voldoen aan de open standaard Webrichtlijnen). Op de vraag of websites zoals Mijnoverheid.nl ook voldoende toegankelijk moeten zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking antwoordt de minister dat MijnOverheid natuurlijk toegankelijk zijn voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid is een prioriteit bij doorontwikkeling van deze belangrijke generieke voorziening, daarom is het ministerie direct aan de slag gegaan met de signalen van de Oogvereniging. Toegankelijkheidsitems hebben de hoogste prioriteit gekregen voor de volgende functionele release en er wordt tevens extra getest op de werking van MijnOverheid met screenreaders.

Nieuwe vragen

Nieuwe vragen zijn gesteld over een drone die rakelings langs landende vliegtuigen op Schiphol vloog, de norm voor het per post verzenden van persoonsgegevens in combinatie met het BSN-nummer door de overheid en het bericht dat beleidsstukken van de gemeente Maastricht online slecht te vinden zijn.

Antwoorden op deze en andere vragen zullen te lezen zijn op onze blog!

 

 

Met dank aan Jules van Engelen

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen