020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Hack Australische krijgsmacht & Facebookdata

Gepubliceerd op 14 november 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week kwam er antwoord op vragen over een hack waarbij mogelijk informatie over het Joint Strike Fighter-project (waarbij ook Nederland partij is) is verkregen. Verder werden er vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat bedrijven ongevraagd klantgegevens delen met Facebook.

Hack bij Australische krijgsmacht
Kamerlid Van den Bosch (VVD) kreeg antwoord op Kamervragen van staatssecretaris Visser (Defensie) over het bericht «Hacker steelt Australische JSF-bestanden».
De staatssecretaris bevestigt dat er een inbraak in het computernetwerk van een Australische leverancier heeft plaatsgevonden. Deze is bij het F-35 programma betrokken via commerciële contracten met onderleveranciers van de Amerikaanse hoofdcontractanten. De Australische krijgsmacht is geen partij bij die contracten. Uit onderzoek dat Australië naar de toedracht van het incident heeft ingesteld, is gebleken dat de F-35 gegevens waartoe mogelijk toegang is verkregen geen gerubriceerde (geheime) informatie bevatten en de nationale veiligheid niet in gevaar brengt.
Ten aanzien van Nederland vermeldt de staatsecretaris dat wij voldoen aan alle veiligheidseisen die het Joint Program Office (JPO) partnerlanden oplegt voor de bescherming van F-35 informatie. Het JPO ziet erop toe dat de beveiligingsmaatregelen, ook op het gebied van cybersecurity, die partnerlanden moeten toepassen op informatie die betrekking heeft op het F-35 programma, correct worden uitgevoerd. Daartoe dienen landen aan hoge veiligheidseisen te voldoen, hetgeen ook voor Australië het geval is. Tenslotte licht Visser toe dat cybersecurity bij het JPO en de F-35 partnerlanden hoge prioriteit heeft en een voortdurend punt van aandacht is. Indien nodig worden de veiligheidseisen en maatregelen aangescherpt.

Nieuwe vragen
De Kamerleden Hijink en Van Nispen (beiden SP) hebben vragen ingezonden aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat bedrijven ongevraagd klantgegevens delen met Facebook. De vragen richten zich met name op de handhaving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Zo wensen de Kamerleden te vernemen of de minister de mening deelt dat direct marketing niet als zwaarwegend bedrijfsbelang moet worden gezien, waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden onder de Wbp en of de minister de mening deelt dat, het begrip ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ nader dient te worden geduid, zodat helder is dat direct marketing zonder toestemming van klanten niet is toegestaan.Tenslotte werden enkele vragen gesteld over de handhaving van de Wbp op dit gebied. Antwoorden op deze vragen zijn binnenkort te lezen op onze blog!

Met dank aan Lucas Wolthuis Scheeres

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen