020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – GSM-dekking en open data

Gepubliceerd op 21 juli 2014 categorieën 

Afgelopen week zijn er weer interessante Kamervragen gesteld en beantwoord op het gebied van Technologie, Media en Communicatie. Uiteraard hebben wij deze doorgenomen en de inhoud daarvan voor jullie op een rijtje gezet.

 

Beantwoorde vragen

 

Kwetsbaarheid van iTunes

Op 22 mei stelde het lid Gesthuizen (SP) vragen aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de kwetsbaarheid van iTunes. De vragen hadden betrekking op het nieuwsbericht iTunes kwetsbaar voor hackers, waarin gesteld werd dat hackers, door een beveiligingslek in de SSL certificaten, iTunes wachtwoorden konden onderscheppen.  Apple heeft naar aanleiding hiervan verschillende updates uitgevoerd, waardoor de problemen nu tot het verleden zouden moeten behoren. Zowel bij het Nationaal Cyber Security Centrum als bij de politie zijn vooralsnog geen signalen van misbruik binnen gekomen, waardoor het aantal toekomstige slachtoffers hopelijk beperkt blijft. Lees meer

 

Ontbreken GSM-dekking kan levens kosten

Op 11 juni stelden de leden Geurts, Van Toorenburg, Agnesmulder en Omtzigt (allen CDA) aan de Ministers Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken een vraag over GSM-dekking en AED-meldingen. De vragen hadden betrekking over de mogelijkheid dat AED-meldingen via de sms soms niet aankomen vanwege een slechte GSM-dekking. De Ministers antwoorden dat gezien de huidige Nederlandse infrastructuur en het AED alarmeringsnetwerk, de kans klein is dat slachtoffers niet tijdig geholpen worden. De ministers geven aan dat 100% dekking niet mogelijk is, maar dat de Minister van Economische Zaken een onderzoek zal uitvoeren naar de mobiele dekking in relatie tot de mobiele bereikbaarheid van 112. Lees meer

 

 Gebrek aan open data bij de overheid

Op 27 juni stelde het lid Oosenbrug (PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een vraag over het gebrek aan open data. Oosenbrug geeft hier bij aan dat het aantal datasets minder lijkt te zijn dat het jaar ervoor en vraagt zich af hoe het komt. De Minister erkent het probleem en geeft aan hard te zullen werken aan een oplossingen. De Minister geeft hierbij als voorbeeld de voorgenomen upgrade van de website data.overheid.nl. Oosenbrug vraagt zich ook af waarom er in verhouding meer geografische data beschikbaar is ten opzichte van data over overheidsuitgaven. Volgens de minister is dit historisch te verklaren, omdat gedurende de geschiedenis er meer geografische data is bijgehouden in vergelijking met data over overheidsuitgaven. Dit betreft volgens de minister een geheel nieuw terrein. Lees meer

 

Trage beantwoording van digitaal verstuurde vragen en klachten door gemeenten.

Op 6 juni stelden de leden Schouw en Verhoeven (beide D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een vraag over de trage beantwoording van digitale klachten door gemeenten. De vraag had betrekking op een onderzoek van de consumentenbond waarin gesteld werd dat gemeenten erg traag reageerden op digitaal binnengekomen klachten. De Minister geeft aan dat de problemen vooralsnog onbekend zijn, maar dat dit niet betekent dat hij de signalen niet serieus neemt.  De Minister was al voornemens om iets te doen aan de digitale bereikbaarheid van gemeenten. Hij zal nu echter door de berichtgeving extra aandacht en energie besteden aan de juiste implementatie van het programma Digitaal 2017. Lees meer

 

Bespioneren van Nederlanders door de NSA

Op 20 juni stelde het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie een vraag over het bespioneren van Nederlanders door de NSA. Uit section 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), volgt dat communicatie tussen niet-Amerikanen gevestigd buiten de Verenigde Staten vrijelijk kan worden verzameld door de NSA.  De Minister geeft echter aan dat de NSA heeft verzekerd dat Nederland geen doelwit  is, en dat wij ons dus vooralsnog geen zorgen hoeven te maken over spionage activiteiten tegen Nederlandse burgers. Mocht de overheid toch constateren dat dit gebeurt dan zullen zij uiteraard passende maatregelen nemen. Lees meer

 

Deze vragen werden ook nog beantwoord

 

Vraag van leden Moors en De Liefde (beide VVD) op 1 juli –  Geen progressie in open data

Vraag van het lid Lodders (VVD) op 24 juni –  Inloggen op mijn.rvo.nl verandert

Vraag van leden De Liefde en Elias (beide VVD) op 3 juni – Wie is de baas van de rode knop

 

Onbeantwoorde vragen

 

Afgelopen week zijn er niet veel nieuwe vragen gesteld die op het gebied van TMC relevant zijn. Wel vroeg Van Klaveren, lid van de fractie Groep Bontes/Van Klaveren, zich af waarom de publieke omroep zo links is georiënteerd. Volgens hem moet de Minister van OCW zo snel mogelijk toewerken naar een publieke omroep die uit één neutraal informatief net bestaat. Deze vragen vind je hier.

 

Verder stelde het lid De Liefde (VVD) vragen aan de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris van OCW, over de stelselmatige overtreding van de Wet op bescherming persoonsgegevens door de NPO. Lees meer

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen