020 530 0160

Ondertussen in Den Haag: Gmail-gate & dokteronline.nl

Gepubliceerd op 23 november 2016 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-gerelateerde Kamervragen en – antwoorden besproken.

Deze week: antwoord op vragen over het gebruik van Gmail voor werk-gerelateerde zaken door minister Kamp. Nieuwe vragen zijn gesteld over de website dokteronline.nl.

 

Gmail en de overheid.

Kamerlid Verhoeven (D66) stelde vragen aan minister Kamp over het gebruik van zijn privé Gmail-account voor werkmails. Het is een vervolg op de vragen die eerder werden gesteld en waarop minister Kamp al eerder heeft geantwoord. De vragen waren gericht op de onthulling in dat antwoord, waaruit bleek dat niet alleen de minister maar ook veel andere Nederlandse bewindslieden privémail voor werk gebruiken.

 

Uit de antwoorden van minister Kamp blijken opmerkelijke werkwijzen. Zo laat de minister weten dat hij al langere perioden frequent gebruik van zijn privé e-mailaccount voor werk gerelateerde zaken (of zie zijn vorige antwoorden over dit onderwerp, waarin de minister aangeeft nog maar nauwelijks digitaal te werken(!)). Maar, belangrijker is dat de minister naar aanleiding van de vragen heeft besloten dat, ondanks dat het kabinet meent dat een onderzoek van de privé e-mail een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is, er een concrete aanleiding bestaat om onderzoek naar zijn privé-account te doen. Het account is in 2014 ‘getroffen’ door een phishing-aanval, en om zeker te weten dat er geen staatsgeheimen betrokken zijn geraakt, laat hij dit door de Auditdienst Rijk (ADR) onderzoeken. De ADR is de interne audit-instantie van de Rijksoverheid die onder meer risicosignalerende audits kan uitvoeren.

 

Uit de vragen en antwoorden blijkt een bepaalde mate van onwetendheid bij de werkwijzen van bewindslieden van de overheid te spelen. De minister is slachtoffer van een phishing-aanval, maar voor een oplettende, bewuste lezer van e-mails is een dergelijke valse mail, zeker in het geval van een ‘ongerichte phishing-aanval’, meestal gemakkelijk te onderscheiden van oprechte berichten.

Daarnaast lijkt het toch niet helemaal juist om een e-mail-dienst als Gmail te gebruiken voor werk gerelateerde zaken, die in het geval van een minister toch al snel als gevoelig aangemerkt kunnen worden. De dienst van Gmail is erop gebaseerd dat alles dat het account in- en uitgaat wordt opgeslagen door Google. Google kan deze informatie verwerken en zo een verdienmodel uitoefenen. Google kan dus al deze informatie opvragen, waar en wanneer het dat wil. In het privacybeleid van Gmail valt (na doorklikken, slim) te lezen dat Gmail berichten verzamel. Dit is bijvoorbeeld ook de reden dat een advocaat die zijn geheimhoudingsplicht serieus neemt, zijn zaken niet afhandelt via Gmail.

 

In de eerdere vragen van Kamerleden Verhoeven, van Tongeren (GroenLinks) en Gesthuizen (SP) kwam tevens aan bod hoe groot de minister het risico schat dat de Amerikaanse overheid kan beschikken over Nederlandse overheidsinformatie. Hiermee doelen de Kamerleden op de mogelijkheid dat, nu Google een vestiging in de VS heeft, de Amerikaanse overheid Google ’s data kan vorderen en zo over Nederlandse geheimen kan beschikken. Al sluit minister Kamp een dergelijke praktijk niet uit, in het onderhavige geval heeft de minister hier geen aanwijzingen voor.

 

Nieuwe vragen

Kamerleden Van Gerven en Leijten (beiden SP) stelden de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Veiligheid en Justitie vragen over de website dokteronline.nl, waar men zonder doktersbezoek medicijnen kan bestellen. Daarover later meer…

 

Met dank aan Remi van Mansfeld

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen