020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – Glasvezel en Privacy in de meldkamer

Gepubliceerd op 6 oktober 2014 categorieën 

In heel Nederland goedkoop glasvezelinternet? Dat valt nog te bezien. Door de mogelijke overname van Reggefiber door KPN valt misschien wel de gehele concurrentie weg. Kamervragen over deze mogelijke machtspositie konden daarom niet uitblijven. Verder zijn ook vragen beantwoord over privacyschending na het bellen van hulpdiensten.

Het Nederlandse glasvezelnetwerk

In Nederland legt en beheert Reggefiber het hele glasvezelnetwerk. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet momenteel onderzoek naar de overname van Reggefiber door KPN. De uitslag van dat onderzoek laat nog even op zich wachten tot er een besluit is genomen door de Europese Commissie over de (voorgenomen) overname van Ziggo door UPC-moeder Liberty Global. Desalniettemin heeft De Liefde (VVD) vast een aantal vragen voorgelegd aan Minister Kamp van Economische Zaken. 

Indien de overname wordt voltrokken rijst bij hem allereerst de vraag of concurrenten van KPN toegang moeten krijgen tot het glasvezelnetwerk om hun eigen diensten aan consumenten aan te kunnen bieden. Als er zo’n verplichting voor KPN geldt, speelt voorts de vraag in hoeverre KPN  mag differentiëren in de hoeveelheid data en snelheden die wordt aangeboden– mogen ze hun concurrenten zomaar benadelen? Ten slotte vraagt De Liefde zich af of toegang tot het glasvezelnetwerk noodzakelijk wordt geacht om de telecom- en TV-markt concurrerend te houden.

Minister Kamp stelt dat het in deze kwestie aan de ACM is om de beoordeling omtrent de toelaatbaarheid van de overname te maken en om deze eventueel aan voorwaarden te koppelen. Omdat het onderzoek nog gaande is wil de Minister hier – zoals gebruikelijk – verder niet op in gaan. Wel maakt hij alvast duidelijk dat toegang tot het Reggefiber-netwerk moet worden gerealiseerd op non-discriminatoire en transparante wijze. Andere aanbieders van telecommunicatiediensten mogen dus geen ongunstiger voorwaarden krijgen dan KPN zelf. Zowel de eerste als de tweede vraag uit de vorige alinea wordt dus positief beantwoord.

Kamp is verder van mening dat toegang tot telecom-infrastructuur steeds belangrijker wordt en dat er effectieve toegangsmogelijkheden moeten zijn voor meer dan twee partijen, zodat er voor de consument voldoende keuze en concurrentie blijft. Om toegang tot landelijke infrastructuren te waarborgen voorziet Kamp dat een wijziging van het Europese telecomkader nodig zal zijn. Daarover zal de Minister ons later dit jaar nog informeren. Of regulering van het glasvezelnetwerk noodzakelijk is zal moeten blijken uit de besluiten die de ACM de komende maanden zal nemen. Zie voor alle gestelde vragen deze link.

Privacywaarborgen 112

Enkele weken geleden hebben de leden Bouwmester en Wolbert (beiden PvdA) vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid Welzijn en Sport over vermeende schendingen van de privacy bij het bellen van het alarmnummer 112. In sommige veiligheidsregio’s in Nederland is het namelijk mogelijk om per adres te bekijken of er ambulance, politie of brandweer aanwezig is of is geweest.

Bouwmester en Wolbert vragen of de Minister eveneens van mening is dat er in deze kwestie sprake is van een privacy-schending en waarom de Minister al meer dan een jaar onderzoek doet naar manieren om deze schending te voorkomen. In grote delen van het land wordt de oplossing voor dit probleem immers al toegepast. Tot slot willen de Kamerleden horen op welke termijn Nederlanders 112 kunnen bellen  zonder dat hun privacy wordt geschonden.

Allereerst vindt ook Minister Opstelten het onwenselijk dat deze informatie over al dan niet bezochte adressen zomaar langdurig op het internet te vinden is. Momenteel wordt onderzocht of de in Noord-Nederland toegepaste oplossing mogelijk landelijk kan worden toegepast. Daar wordt in de meeste oproepen geen locatie-informatie verstrekt aan de ambulances. Als het landelijk uitrollen van dit systeem niet mogelijk is zal er, in het kader van een nieuw te introduceren pagingsysteem, worden onderzocht of versleuteling van pagingberichten wellicht een haalbare oplossing is.

De reden dat er op dit moment verschillen tussen verschillende regio’s zijn, is dat de afzonderlijke meldkamers nu nog regionaal georganiseerd zijn. Om deze diversiteit de kop in te drukken worden daarom voorbereidingen getroffen om tot één landelijke meldkamerorganisatie te komen. Zie voor alle gestelde vragen over dit onderwerp deze link.

En verder…

Naast de antwoorden van de betrokken Ministeries op de voorgaande vragen zijn er ook nieuwe vragen gesteld; ondermeer over een onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de tweet van een jihadist en het mislukken van een grootschalig ICT-project bij het UWV. Bovendien wachten we nog met smart op de beantwoording van de Kamervragen over de mogelijk premature toepassing van de hackbevoegdheid door het OM, het gedogen van illegale gokbedrijven en de reclameactiviteiten van dat soort ondernemingen; Minister Opstelten en zijn Staatssecretaris Teeven hebben aangegeven daar nog wat langer de tijd voor nodig te hebben.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen