020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – gigantische gokmarkt, medische (privacy) misser en KRO’s kosten

Gepubliceerd op 29 december 2015 categorieën 

Waar begin deze maand de bron van TMC-gerelateerde Kamervragen onuitputtelijk leek, is de aanvoer van vragen in de weken richting het kerstreces van de Tweede Kamer niet zo groot. De vragen van afgelopen twee weken zijn daarom samengevoegd in één blog.

Gigantische gokmarkt
De Financiële Telegraaf meldde dat goksites graag een vergunning wensen te bemachtigen om legaal actief te kunnen zijn in Nederland, en dat ongeveer 800.000 Nederlanders gebruik zullen maken van een goksite, wanneer dit gelegaliseerd is. De leden Van Wijngaarden en Harbers (VVD) zijn benieuwd of Klaas Dijkhoff (Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie) dit beeld herkent en of hij een nieuwe inschatting kan maken van de te verwachten markt voor online gokken.

Dijkhoff verwacht dat dat de Wet kansspelen op afstand zal zorgen voor een verhoogde interesse in online gokken. Verder denkt Dijkhoff dat de legalisering zal bijdragen aan bestrijding van de illegale gokmarkt, maar dat dit geen sluitende oplossing biedt. Het is volgens Dijkhoff belangrijk dat de legale gokmarkt vanaf het begin in goede banen wordt geleid, zodat dit een groot deel van de markt zal beslaan. Lees de vragen (en antwoorden) over de legale gokmarkt hier.

Nieuwe vragen
Uit een uitzending van Zembla blijkt dat websites van medische organisaties, ziekenhuizen en huisartsen gezondheidsgegevens van bezoekers doorgeven aan commerciële partijen. Pia Dijkstra (D66) heeft deze uitzending gezien en vraagt Edith Schippers (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om opheldering. Dijkstra vraagt of de Minister een oordeel wil geven over de legaliteit van het verstrekken van de gegevens aan de bedrijven. Daarnaast ziet het D66-lid graag een onderzoek naar de schaal van deze praktijk en vraagt of Schippers de genoemde commerciële partijen aan wie de gegevens zijn doorverkocht al in het vizier heeft.

De leden van Wijngaarden (VVD) en Oosenbrug (PvdA) hebben Ard Van der Steur (Minister van Veiligheid en Justitie) gevraagd in hoeverre hij de opvatting deelt dat illegaal downloaden moet worden tegengegaan door 1) consumenten een aantrekkelijk legaal alternatief te bieden, 2) consumenten via voorlichting te stimuleren hiervan gebruik te maken en 3) civielrechtelijke handhaving door of namens rechthebbende zelf. Ook hebben zij aan de Minister gevraagd hoe hij de bestaande werkwijze in Denemarken en Engeland om legaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te stimuleren beoordeelt.

Verder vraagt Martin Bosma (PVV) zich af of een initiatief platform van de NPO waarmee vluchtelingen in Nederland actief op weg worden geholpen wel binnen de taken van de NPO past in de zin van de Mediawet. Bosma vindt van niet en vraagt Sander Dekker (Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een streep te laten zetten door het programma, of hiervoor de subsidie in te trekken. 

Tot slot verbaast Kamerlid Verhoeven (D66) zich over het door GeenStijl onthulde bericht dat de KRO € 900.000 euro over de toonbank zou smijten, omdat het bedrag anders terug moet naar het Ministerie van Onderwijs. Dit nieuws biedt Verhoeven de gelegenheid om Dekker te confronteren met enkele specificaties rond de uitgaven: zo stuurt de KRO voor € 286.500 aan chocolaatjes naar haar leden en laat zij voor € 40.000 twee auto’s met reclamestickers rondrijden.

Zoals u van ons gewend bent kunt u de antwoorden op deze vragen teruglezen op de blog.

Met dank aan Ron Lamme.

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Tomas Weermeijer

publicaties

Gerelateerde artikelen