020 530 0160

Ondertussen in Den Haag – gevechtsvliegtuigen & Groeten van Max

Gepubliceerd op 26 juli 2017 categorieën 

In deze rubriek worden wekelijks TMC-relevante Kamervragen- en antwoorden besproken. Deze week werden er geen antwoorden gegeven op TMC-gerelateerde onderwerpen. Wel werden er enkele nieuwe vragen gesteld.

 

Kamerlid Popken (PVV) diende een aantal vragen in voor de minister van Defensie over het geheugen van de Joint Strike Fighter (JSF). Het schijnt zo te zijn dat een JSF-toestel niet zoveel data kan opslaan als de gemiddelde iPhone. Het artikel waar Popken de vragen op baseert, geeft nog meer kritische punten waar zij graag een toelichting op ziet. Ook vraagt Popken of minister Hennis-Plasschart de mening deelt dat Nederland inderdaad beter kan stoppen met de zogenaamde “vliegende Titanic”, voordat deze de eerste keer officieel in gebruik wordt genomen.

 

De Kamerleden Van Dijk en Hijink (SP) stelden vragen over het zwakke optreden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan de minister van Economische zaken. Uit een aflevering van Groeten van Max blijkt dat de ACM zelden optreedt tegen misleiding en oplichting door bedrijven. Omroep MAX rapporteert geregeld aan de ACM, maar zij schijnt daar weinig mee te doen. Bedrijven voelen daardoor zelf geen drang om hun manier van werken te wijzigen. De Kamerleden willen graag een verklaring voor het niet of nauwelijks ingrijpen op basis van de uitzendingen door de ACM. Ze vragen zich af of dat te maken heeft met een gebrekkige capaciteit of dat serieuze misstanden bewust niet worden opgepakt. Ook vragen de Kamerleden zich af of de ACM nog steeds het beleid voert waarin wenkbrauwgesprekken prevaleren boven boetes en of de minister begrijpt dat dergelijke praktijken geen indruk maken op malafide bedrijven. Ze vragen zich ook af of de minister bereid is om actie te ondernemen waardoor de ACM een echte waakhond zal worden en indien dat niet het geval zal zijn, of er niet een andere consumentenautoriteit moet komen die wél daadkrachtig optreedt tegen dergelijke misleiders en oplichters.

 

Tot slot werden nog vragen ingediend door Kamerlid Laçin (SP) over het bericht dat de ov-chipkaart op de mobiele telefoon flopt. Deze vragen worden gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Laçin vraagt onder meer wat staatssecretaris Dijksma van de berichtgeving omtrent het functioneren van de ov-chipkaart op de mobiele telefoon vindt. Hij vraagt om een tijdlijn waarin duidelijk wordt wanneer welke beslissingen met betrekking tot de pilot zijn genomen, met bij iedere stap de reden vermeld waarom een volgende stap mogelijk was en tevens wanneer en waarom is afgeweken van de eerdere planning. Deze vragen worden ook gesteld met betrekking tot de pilot waarbij reizen met een bankpas mogelijk moest worden gemaakt. Ook wordt gevraagd om inzicht in de kosten die tot juli 2017 door Translink zijn gemaakt met de pilot van een ov-chipkaart op een mobiele telefoon en daarbij ook wat de verwachting is voor het verdere uitgavenpatroon.  De uitspraak van de directeur van Translink, Groothedde, roept ook vragen op. Hij zegt dat “de eerste dagen waardeloos zijn geweest” en Laçin wilt weten hoe die uitspraak zich verhoudt tot het gegeven dat het maanden na de start van de pilot, nog steeds een puinhoop is. Tevens wordt Dijksma gevraagd of ze het eens is met de uitspraak dat het “overkomt alsof die pilot niet professioneel is aangepakt”. Tot slot is aan de orde of het mogelijk is duidelijk te maken of Translink nog meer pilots aan het draaien is, wat de stand van zaken rondom die pilots is en of Dijksma bereid is het Bureau ICT Toetsing te vragen om desbetreffende pilots door te lichten.

 

Antwoord op deze en andere vragen zal te lezen zijn op onze blog!

 

Met dank aan Joyce Dullens

 

Deze blog is automatisch geïmporteerd uit een oudere versie van deze website. Daarom is de lay-out mogelijk niet perfect.
Deel:

auteur

Nina Lodder

publicaties

Gerelateerde artikelen